Klachtenstelsel moet transparanter – PO/VO

Het klachtenstelsel in het primair en voortgezet onderwijs moet transparanter en klachten moeten sneller worden afgehandeld. Dit zijn twee van de zes aanbevelingen uit recent onderzoek dat bureau Regioplan in de eerste helft van dit jaar in opdracht van het ministerie...

Klacht over IKC? Verschillende regelingen en commissies – PO

Stichting Onderwijsgeschillen legt op een themapagina over integrale kindcentra (IKC’s) uit waar ouders met  eventuele klachten terechtkunnen. IKC’s zijn er in vele organisatievormen. In de meest vergaande vorm zijn onderwijs en opvang geïntegreerd....