Ministers blij met LAKS Taalgids – PO/VO

De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma waarderen het dat het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) constructief meedenkt over hoe het onderwijs een betere omgeving kan zijn voor alle leerlingen. Dat benadrukken zij in antwoord op vragen van...

LAKS (als enige) tegen verbod op mobieltjes – PO/VO

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer als enige laten blijken tegen een verbod op mobieltjes in de klas te zijn. Het rondetafelgesprek was georganiseerd om experts te horen over een mogelijk verbod op het...

Wiersma gaat niet mee in examenwens LAKS – VO

Een extra herkansing voor het centraal eindexamen komt er dit jaar niet. De eindexamens worden evenmin over twee tijdvakken gespreid. Dat heeft onderwijsminister Dennis Wiersma laten weten aan het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Het LAKS overhandigde in...

Goed onderwijs voor alle vluchtelingen? – VO

Het lukt niet meer om goed onderwijs te organiseren voor alle vluchtelingenkinderen in Nederland. De rek is er volledig uit, signaleren de VO-raad, LOWAN-vo en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Zij zien dat het voor internationale schakelklassen (ISK’s)...

Jongeren willen minder prestatiedruk – VO

Jongeren willen worden gewaardeerd om wie ze zijn, niet om wat ze doen. Dat blijkt uit de bundel Jongeren en het zorgen voor hun morgen die is samengesteld door verschillende jongerenorganisaties. Zij pleiten onder andere voor minder prestatiedruk in het onderwijs. De...