Zzp-leerkracht zoekt flexibiliteit en uitdaging

‘Ik wil meer doen dan enkel voor de klas staan. Dat vaste contract, die vastigheid, dat boeit me niet zoveel.’ Dat zegt basisschoolleerkracht Daniëlle van Rijn, die zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is. De lokale Amsterdamse krant Het Parool schrijft over haar en twee andere zzp’ende leraren uit het basisonderwijs.

Als zzp’er in het onderwijs werken is volgens Van Rijn veel fijner: ‘Ik hoef me niet bezig te houden met alle rompslomp om het lesgeven heen. Geen verplichte vergaderingen, geen studiedagen, geen administratieve taken. Nu dat allemaal wegvalt, houd ik meer tijd over voor andere dingen.’ Behalve meer tijd, houdt Van Rijn ook meer geld over.

Dat geldt eveneens voor Rozemarie Ordelmans-Zandbergen. Zij zag als zzp’er haar bruto-inkomsten verdubbelen. Zij ziet dit als een manier om de overheid onder druk te zetten om de salarissen in het onderwijs te verhogen.

Het Parool schrijft ook over zzp’er Jan Hoetmer. Hij vond het steeds minder interessant om vast voor een klas te staan. Hij geeft nu op verschillende plekken les en dat is volgens hem behalve afwisselend ook goed voor zijn ontwikkeling.

Lees het artikel in Het Parool over de opkomst van zzp’ende leraren.

‘Leerkrachten kunnen imago onderwijs verbeteren’

Directeur Johan van den Beucken van de Nieuweschool en basisschool De Wissel in Panningen wil dat het vak van leerkracht weer de uitstraling krijgt die het verdient. Dat kan door positieve ervaringen te delen, zo schrijft hij in een zomergroet op LinkedIn.

‘Toch een opmerkelijke wereld, die onderwijswereld. Nog niet zo heel lang geleden werd er, door de beroepsgroep zelf, massaal gestaakt omdat lonen te laag zijn, de werkdruk veel te hoog is enz. enz. Het was (of leek in elk geval) een stuk minder leuk om te werken in het onderwijs’, aldus Van den Beucken.

‘En zie nu.. het ‘regent’ vacatures met de mooiste teksten op schitterende scholen (in elk geval op papier). Het fantastische vak leerkracht is de afgelopen jaren niet echt op een positieve manier in de media voorbij gekomen…..zonde wanneer er nu gepoogd wordt de juiste onderwijsmensen te overtuigen.’

Op veel zaken waarover werd en wordt geklaagd hebben de mensen in het onderwijs volgens hem zelf invloed en deze zijn, zo schrijft hij, positief te veranderen. ‘Deel juist die positieve ervaringen zodat het vak van leerkracht weer de uitstraling krijgt die het verdient.’

Subsidie voor onderwijsassistent die leraar wil worden

Schoolbesturen kunnen subsidie krijgen voor onderwijsassistenten die een opleiding tot leraar primair onderwijs volgen.

De subsidie staat in het teken van het tegengaan van het lerarentekort. Uit onderzoek blijkt dat meer onderwijsassistenten leraar willen worden als er een vergoeding is van de opleidingskosten en studieverlofuren.

Voor 2019 en 2020 is 1 miljoen euro per jaar beschikbaar. De subsidie bedraagt 5000 per onderwijsassistent per jaar, gedurende maximaal vier jaren.

Lees meer…

Met meer onderwijsassistenten werkdruk verminderen

Om de werkdruk aan te pakken, willen schoolteams vooral meer onderwijsassistenten en (vak)leerkrachten. Dat blijkt uit een peiling onder schoolbestuurders.

Bijna negen op de tien schoolbestuurders die aan de peiling meewerkten, geven aan dat de gesprekken in de schoolteams over de inzet van het extra geld van het kabinet voor het verminderen van de werkdruk, hebben geleid tot vacatures voor met name onderwijsassistenten en (vak)leerkrachten.

Vacatures invullen

Twee op de drie bestuurders geven aan dat ze (naar verwachting) alle vacatures ingevuld krijgen. Bijna een op de vijf denkt dat dat niet gaat lukken.

Acht op de tien schoolbestuurders denken dat met de inzet het extra geld van het kabinet de werkdruk daadwerkelijk zal verminderen, terwijl één op de zes denkt dat de werkdruk niet omlaag zal gaan.

Voor de peiling in opdracht van de PO-Raad werden ruim 800 schoolbestuurders benaderd, van wie er ruim 300 reageerden.

‘Nieuwe schooljaar begint met enorm lerarentekort’

Het lerarentekort is zo groot dat schoolbesturen hun formatie voor het nieuwe schooljaar echt niet meer rondkrijgen, waarschuwt de PO-Raad op basis van een peiling onder schoolbesturen.

De sectororganisatie meldt dat er aan het begin van het nieuwe schooljaar een tekort kan zijn van 1300 leraren. ‘Waar eerdere jaren vacatures op de valreep van de zomervakantie nog vervuld raakten, krijgen schoolbesturen hun formatie dit jaar echt niet meer rond’, aldus de PO-Raad.

Het lerarentekort zal volgens de PO-Raad de onderwijskwaliteit aantasten. ‘Groepen worden groter en besturen vrezen bij gebrek aan leraren leerlingen naar huis te moeten sturen.’ De sectororganisatie noemt ook meer werkdruk, minder aandacht voor leerlingen, ontevreden ouders en onrust in de school.

Volgens voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad wordt op den duur de hele maatschappij de dupe van het lerarentekort in het primair onderwijs.

Lees meer…

‘Het echte probleem zijn slaafse docenten’

Het echte probleem in het basisonderwijs ‘is het gemis aan logisch nadenkende, innovatieve leerkrachten’, zegt leerkracht Dirk van den Hoven van de rooms-katholieke Mariaschool in het Overijsselse Wierden.

De stelling van Van den Hoven staat in een opiniestuk van hem in het AD over de klachten dat de werkdruk in het basisonderwijs te hoog en de salarissen te laag zouden zijn. Volgens hem is dat niet het probleem, maar zijn het de docenten ‘die niet zelf denken, maar slaafs alle regeltjes en protocollen volgen’.

‘We kijken elk schrift na, elk methodeboek moet van voor naar achter worden uitgewerkt en van élk (rapport)gesprek maken we een verslag. Niet omdat het moet, maar omdat we nou eenmaal graag controle houden over ons werk’, zo staat in zijn opiniestuk in de krant.

Het hele opiniestuk van Van den Hoven kunt u lezen in de papieren krant of als premium-artikel op de website van het AD.

Leerkrachten vrijgesproken van dood door schuld

De rechtbank in Utrecht heeft twee leerkrachten vrijgesproken van de basisschool waar het verdronken Syrische meisje Salam op zat. Drie zwemleraren van het zwembad in Rhenen waar het ongeluk gebeurde, zijn wel veroordeeld voor dood door schuld.

Salam kon niet zwemmen en had samen met een klasgenootje les in het ondiepe bad. Aan het einde van het schoolzwemmen mochten alle kinderen vrij zwemmen. Daarna gingen de leerkrachten van de school en kinderen naar de kleedkamer.

De rechtbank stelt dat ook vanaf dat moment er steeds iemand aanwezig is geweest bij het diepe bad. Dit sluit uit dat Salam vanuit de kleedkamers is teruggelopen naar het diepe bad. Zij is tijdens of direct aansluitend op het vrij zwemmen verdronken.

Verantwoordelijkheid bij zwmeleraren

Volgens de rechtbank lag de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het schoolzwemmen primair bij de zwemleraren. ‘Door een gebrek aan waakzaamheid en een gebrek aan communicatie zijn zij in meerdere opzichten tekortgeschoten in het toezicht. De dood van Salam was een ongeluk, maar wel een ongeluk dat voorkomen had kunnen worden als minder op ervaring en routine was gevaren en beter was gecommuniceerd tussen alle toezichthouders’, zo meldt de rechtbank.

Omdat de zwemleraren er na de ontdekking van Salam in het diepe bad alles aan hebben gedaan om haar nog te redden, zij het ongeluk als traumatisch ervaren en zij de rest van hun leven met zich meedragen dat er tijdens hun toezicht een meisje is verdronken, heeft de rechtbank hun taakstraffen van 60 uur op. Er waren taakstraffen van 120 uur geëist.

Leerkrachten vrijgesproken

De leerkrachten van de school zijn vrijgesproken, hoewel de rechtbank oordeelt dat zij wel een fout hebben gemaakt door onvoldoende zicht te houden op Salam. Dit betekent volgens de rechtbank echter niet dat er bij hen in strafrechtelijke zin sprake is van schuld.

‘De leerkrachten waren niet op de hoogte van de protocollen, waarin staat dat zij samen met de zwemleraren verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de zwemmende leerlingen’, zo stelt de rechtbank, die het de school aanrekent dat de leerkrachten hiervan niet op de hoogte waren. ‘De leerkrachten grepen terug op wat zij in de praktijk gewend waren: tijdens het zwemmen nemen de zwemleraren de verantwoordelijkheid over. Zij wisten niet beter dan dat zij een ondersteunende rol hadden’, aldus de rechtbank.

DOWNLOAD DE UITSPRAAK

‘Klagende leraren duwen zichzelf in slachtofferrol’

‘Er zit iets van slachtofferschap in’, zegt docent en lid van de Onderwijsraad Ferry Haan over leraren die klagen en zich miskend voelen.

Haan reageert in de Volkskrant op het rapport Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en bureau Ecorys. In dat rapport staat dat het aanzien van de leerkracht in 10 jaar fors is gedaald.

Leraren hebben last van ‘kleuterjufeffect’

Dit komt volgens de onderzoekers onder andere doordat leraren wat betreft hun opleidingsniveau niet meer gunstig afsteken tegen andere beroepsgroepen, zoals hooggeschoolde professionals in de zorg, notarissen of advocaten. De relatief lage salarissen in het onderwijs spelen ook een rol.

Een andere factor is het hoge aandeel vrouwen dat in het onderwijs werkt. Dat leidt volgens onderzoeker Frank Cörvers tot vooroordelen. Hij gebruikt wat dit betreft de term ‘kleuterjufeffect’.

Slachtofferschap

Docent en lid van de Onderwijsraad Ferry Haan dragen leraren zelf bij het lagere imago van hun vak, zegt hij in de Volkskrant. ‘In de media hoor je vooral veel docenten die klagen en zich miskend voelen. Ze hebben een passie voor hun vak, maar mogen dat meer uitdragen. Er zit iets van slachtofferschap in’, aldus Haan.

Lees meer…

 

In onderwijs weinig zorg over behoud van baan

Mensen die in het onderwijs werken, behoren tot de werknemers die zich het minste zorgen maken over het behoud van hun baan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Maakte in 2013 nog 24 procent van de mensen in het onderwijs zich zorgen over het behoud van hun baan, in 2015 was dat gedaald naar 18,1 procent.

Daarmee is het onderwijs een sector waarin relatief veel baanzekerheid wordt ervaren. Alleen in de horeca (15,4 procent) en de landbouw en visserij (12,5 procent) maken nog minder mensen zich zorgen over hun baan.

De grootste onzekerheid wordt ervaren door werknemers in de financiële sector (33,1 procent), vervoer en opslag (29,3 procent) en informatie en communicatie (28,6 procent).

Lees meer…

Juffen en meesters ervaren hoge werkdruk

Leerkrachten is het basisonderwijs ervaren een hoge werkdruk doordat ze hun werk emotioneel zwaar vinden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015.

Leerkrachten in het basisonderwijs geven ook relatief vaak aan dat ze hard moeten werken, maar minder vaak dat ze dat snel moeten doen.

De hoogste werkdruk wordt ervaren door koks, artsen en juristen. De leerkrachten in het basisonderwijs staan op de vijfde plaats, vlak achter de managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening.

Onder anderen onderwijsassistenten en leidsters in de kinderopvang geven aan weinig werkdruk te ervaren.

Het CBS bracht de werkdruk in kaart van beroepen waarin in Nederland 50.000 of meer mensen actief zijn.

Lees meer…

 

 

Snel meer geld, want anders volgt er actie!

Als het volgende kabinet niet snel met extra geld komt voor leraren in het primair onderwijs, dan volgt er mogelijk actie. Dat blijkt uit een manifest van het initiatief PO in Actie, dat mede ondertekend is door onder andere de PO-Raad.

In het manifest staat onder andere dat de salarissen in het primair onderwijs op het niveau van die in het voortgezet onderwijs moeten komen te liggen. Ook moet de werkdruk omlaag, omdat er in het primair onderwijs veel burn-outs zijn.

Actie!

Als er in het regeerakkoord geen maatregelen komen om bovenstaande doelen te bereiken, dan zullen alle organisaties die het manifest hebben ondertekend onder hun leden peilen of er actie moet worden gevoerd.

Het manifest van PO in Actie is ondertekend door de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de Federatie van Onderwijsvakorganisatie (FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-Raad.

PO-Raad wil hogere salarissen primair onderwijs

De PO-Raad staat vierkant achter het pleidooi van de groep PO in Actie om de salarissen in het primair onderwijs op het niveau te brengen van die in het voortgezet onderwijs.

‘Hogere salarissen zijn broodnodig om het lerarenvak aantrekkelijk te maken’, zegt voorzitter Rinda den Besten in de Volkskrant. ‘In 2025 verwachten we een tekort van tienduizend leraren op de basisschool.’

Het geld is er, zegt Den Besten: ‘De miljarden voor onderwijs vlogen ons de afgelopen weken om de oren. Daarvan moet nu ook een deel naar de lerarensalarissen gaan en naar lagere werkdruk.’

De uitspraak dat het in het primair onderwijs niet gaat om geld maar om een roeping noemt ze ‘fantastisch en ontroerend’, maar die smoort volgens haar elke discussie.

Lees meer…

Onderwijswoordvoerder Peter Kwint van de SP heeft dinsdag naar aanleiding van het pleidooi voor meer salaris voor mensen in het primair onderwijs een debat over dit onderwerp aangevraagd. Zijn verzoek kreeg echter geen meerderheid.

 

 

 

Academische opleiding voor juffen en meesters

De Radboud Universiteit Nijmegen krijgt de eerste academische opleiding voor basisschoolleerkrachten.

Het wordt een geheel academische opleiding en dus niet een combinatie van hbo en universiteit, zoals de sinds 2008 bestaande academische pabo’s. De nieuwe universitaire studie gaat drie jaar duren. Jaarlijks zullen 50 tot 100 leraren afstuderen.

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad reageert enthousiast: ‘De academische lerarenopleiding zorgt voor meer diversiteit in de lerarenteams en maakt het vak aantrekkelijker.’

Het is de bedoeling dat de nieuwe opleiding dit jaar in september van start gaat.

Lees meer…

Meer inzetten op team, minder op individuele leraar

Staatssecretaris Sander Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat voor verbetering van het onderwijs en vermindering van de werkdruk meer moet worden ingezet op het team dan op de individuele leraar.

Zijn brief volgt op een motie van de Tweede Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Loes Ypma (PvdA), waarin zij Dekker vroegen om te kijken hoe in het voortgezet onderwijs een maximum van 20 lesuren per (fulltime) docent en in het primair onderwijs een maximum van acht dagdelen voor een (fulltime) leerkracht kunnen worden gerealiseerd.

De staatssecretaris merkt op dat de motie vooral uitgaat van de individuele leraar en minder van schoolteams die het onderwijs vormgeven. Het creëren van ontwikkeltijd voor teams is volgens hem ‘misschien wel een beter en haalbaarder idee dan het maximeren van de lestijd voor alle leraren’.

Team bepaalt

Hij verwijst onder andere naar bevindingen van onderwijsadviseur Ben van der Hilst, die signaleert dat in scholen veel tijd verloren gaat door bijvoorbeeld gebrekkige teamvorming, onnodige vergaderingen en onduidelijke verantwoording.

Ook refereert Dekker aan De School in Zandvoort, waar elke tien weken een groepsleerplan wordt gemaakt. Het team van leraren bepaalt welke klussen daaruit voortkomen, waarbij wordt gekeken naar de specialiteit van de leraren en de opleidingsbehoefte. Zo wordt er op De School een efficiënte rolverdeling gemaakt.

2 miljard

De staatssecretaris merkt op dat uitvoering van de motie van D66 en PvdA 2 miljard euro per jaar zou gaan kosten. Dat geld is er volgens hem niet. Bovendien is het nog maar de vraag, zo merkt Dekker op, of de werkdruk dan daadwerkelijk zou verminderen en de kwaliteit van het onderwijs omhoog zou gaan.

Lees meer…

Leerkracht staat model voor omgang tussen leerlingen

Is de leerkracht voornamelijk positief, dan laten leerlingen pro-sociaal gedrag zien, vinden zij elkaar aardig en is er weinig hiërarchie in de klas. Heeft een leerkracht veel conflicten met leerlingen, dan vertonen zij meer agressie en vinden zij elkaar vaker onaardig. Dat schrijft de Utrechtse onderwijskundige Marloes Hendrickx in haar proefschrift.

Volgens haar staat de leerkracht ook model voor de omgang met individuele leerlingen. Hij of zij is een ‘sociale referent’, wat betekent dat leerlingen kijken naar hoe de leerkracht met een klasgenoot omgaat en dat ze dit meenemen in hun eigen oordeel over de leerling.

Vooral negatief gedrag is belangrijk: wordt een meester of juf meer boos op een leerling, dan denken klasgenoten in sterkere mate dat de leerkracht het kind onaardig vindt en vinden ze de leerling zelf ook onaardiger. Vooral leerlingen die agressief gedrag vertonen, blijken baat te hebben bij een minder negatieve relatie met de leerkracht.

Hendrickx is op vrijdag 17 februari gepromoveerd op haar proefschrift Social competence and social climate in the classroom. Haar onderzoek richtte zich op leerkrachten en leerlingen in groep 7 van de basisschool.

Leraren worstelen met ontwerpend leren

Leraren van basisscholen zijn over het algemeen nog niet vaardig genoeg om kinderen onderzoekend en ontwerpend te laten leren, blijkt uit onderzoek van de schoolleidersvakbond AVS.

Vrijwel alle 179 schoolleiders die de AVS voor dit onderzoek heeft benaderd, willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod. Daar is dan wel scholing van de leerkrachten voor nodig, omdat die hier over het algemeen nog niet de vaardigheid voor hebben.

Onderzoekend en ontwerpend leren heeft onder andere betrekking op wetenschap en techniek.

Lees meer…

‘Leraren niet goed in staat om pesten aan te pakken’

Leraren op basisscholen zijn niet volledig toegerust om pesten aan te pakken, stelt de Groningse promovenda Beau Oldenburg.

Zij ziet weliswaar dat leraren een verschil kunnen maken als het gaat om het aantal gepeste kinderen in de klas, maar ook dat zij niet volledig toegerust zijn om het pesten daadwerkelijk aan te pakken.

Pesten wordt niet herkend

Leraren koesteren volgens haar soms incorrecte opvattingen over pesten. Zo verklaarden sommige leerkrachten dat zij het gemakkelijk vonden om pesten onder hun leerlingen aan te pakken, terwijl er in die klassen juist veel gepeste leerlingen bleken te zijn.

Daarnaast leken de leerkrachten niet goed te weten wat pesten precies inhoudt. Zij herkenden sommige leerlingen die beweerden gepest te worden niet als slachtoffers. Daarnaast bestempelden zij leerlingen die volgens henzelf niet gepest werden als slachtoffers.

Lees meer…

In opleidingsschool word je betere leraar

Opleidingsscholen hebben een positief effect op de pedagogisch-didactische vaardigheden van docenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, waarvan staatssecretaris Sander Dekker van OCW de samenvatting naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De onderzoekers zien dat docenten in opleidingsscholen meer het gevoel hebben dat ze bekwaam zijn. Ook geven deze docenten aan dat ze meer leermogelijkheden hebben en tevreden zijn over de kwaliteit van de opleiding en de voorbereiding op het beroep.

‘Alle evidentie wijst in dezelfde richting: docenten profiteren van een leeromgeving waarin de opleiding en de school samenwerken bij het opleiden van aanstaande docenten en het verder professionaliseren van beginnende docenten’, zo concluderen de onderzoekers.

Vooral kleuterjuffen betalen wel eens wat uit eigen zak

De Algemene Onderwijsbond (AOb) meldt dat leerkrachten ‘massaal de portemonnee trekken’ om zelf spulletjes voor in de klas te kopen. Vooral kleuterjuffen zouden dat doen.

Het gaat bijvoorbeeld om ballonnen, beloningsstickers en lollystokjes. Veel spulletjes worden gebruikt als knutselmateriaal of om de klas mee te versieren. Leerkrachten kopen ook zelf spulletjes om hun lokaal gezelliger te maken. Sommige leerkrachten nemen ook eten mee naar school voor leerlingen die thuis geen ontbijt krijgen.

De AOb baseert zich op een enquête van het Onderwijsblad.

Diametrale verschillen op arbeidsmarkt onderwijs

Er is geen direct verband tussen het verwachte lerarentekort in het primair onderwijs en personele ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

Dit stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van PvdA’er Loes Ypma. Haar vragen volgde op de waarschuwing van de PO-Raad dat er de komende jaren in het primair onderwijs een groot lerarentekort ontstaat.

Arbeidsmarkt voortgezet onderwijs krimpt

De staatssecretaris ziet de ontwikkeling in het primair onderwijs ook, maar stelt tegelijkertijd dat er geen direct verband kan worden gelegd met de arbeidsmarktontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

‘In het voortgezet onderwijs wordt de komende 10 jaar een aanzienlijke daling verwacht  van het aantal leerlingen en daarmee ook een afnemende behoefte aan leraren’, aldus Dekker.

 

Werkgelegenheid: krimp in PO, groei in VO

In het primair onderwijs is de werkgelegenheid in 2015 afgenomen, terwijl het voortgezet onderwijs toen een toename van het aantal voltijdbanen heeft laten zien. Dat blijkt uit de personeelsgegevens van DUO, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

In het primair onderwijs nam de werkgelegenheid in 2015 met ongeveer 1700 voltijdbanen af ten opzichte van 2014. ‘Deze daling wordt vooral verklaard door de dalende leerlingaantallen in het primair onderwijs’, aldus Dekker.

De afname betrof ook het totale aantal leraren jonger dan 35 jaar, maar hun relatieve aandeel groeide licht van 31,1 tot 31,2 procent. ‘Dit is een trendbreuk na jaren van daling van dit aandeel. Dat deze dalende trend is gestopt, beschouw ik als een positieve ontwikkeling’, zo schrijft de staatssecretaris.

Hij meldt verder dat in 2015 het percentage jonge pabo-afgestudeerden dat binnen een halfjaar na afstuderen een baan vindt binnen het primair onderwijs is toegenomen van 68,8 tot 70,9 procent. ‘Bovendien kreeg in 2015 ruim 38 procent van de pas afgestudeerde leraren een reguliere baan (ten opzichte van 36 procent in 2014). Het aandeel vervangingsbanen nam tussen 2014 en 2015 juist af.’

Werkgelegenheid voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is tussen 2014 en 2015 het aantal voltijdbanen voor onderwijsgevend personeel gegroeid met ongeveer 500 fte. Deze toename hangt volgens Dekker samen met een lichte stijging van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De gegroeide werkgelegenheid is vrijwel geheel ten goede gekomen van jonge leerkrachten. ‘Het relatieve aandeel jonge leraren nam in het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren al licht toe. In 2015 is deze groei nog sterker dan voorgaande jaren’, aldus Dekker.

De staatssecretaris meldt over het voortgezet onderwijs ook dat het aandeel pas afgestudeerde vo-leraren dat direct na afstuderen een baan vindt binnen het onderwijs is toegenomen tot 59 procent. Ruim tweederde van de pas afgestudeerde vo-leraren vindt binnen een halfjaar een baan in het onderwijs.

Lees meer…

Passend onderwijs krijgt dikke onvoldoende

Leraren staan uitermate kritisch tegenover passend onderwijs en ervaren veel problemen door de invoering ervan. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek.

In het basisonderwijs heeft 43 procent en in het voorgezet onderwijs 54 procent van de leraren er geen vertrouwen in dat passend onderwijs op hun school een succes gaat worden. Het aandeel leraren die daar wel alle vertrouwen in heeft, is met 3 procent erg klein.

Van de leraren in het basisonderwijs geeft 42 procent aan dat op hun school de meeste of zelfs alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte het moeilijk hebben, ondanks de hulp die zij op school krijgen. In het voortgezet onderwijs is dat 57 procent.

Lees meer…

 

Docenten moeten niet slim maar sociaal zijn

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Dit stelt het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport Kansrijk onderwijsbeleid.

Een andere conclusie die het CPB trekt, is dat kinderen met een leerachterstand het meeste baat hebben bij algemene maatregelen om het onderwijs te verbeteren, zoals kleinere klassen, lezen in de vakantie en een maand extra ‘kleuteren’.

Leerlingen al in basisschool op niveau schiften

In het rapport staat ook dat het goed zou zijn om kinderen met min of meer hetzelfde niveau bij elkaar te zetten, ook in het basisonderwijs. Dan leren ze volgens het CPB meer dan in een klas met leerlingen van verschillende niveaus.

Deze conclusie van het CPB staat haaks op de opinie dat het juist goed is voor kinderen die niet zo goed kunnen leren om samen met leerlingen die het wel goed doen in één klas te zitten. Dat zou de kansenongelijkheid in het onderwijs verkleinen, maar het CPB kijkt daar dus heel anders tegenaan.

Lees het rapport

Lees ook het artikel Categoraal of breed, is dat the question? in het zomernummer van ons magazine Naar School!.

‘Deeltijdjuf haalt status van leraar onderuit’

‘Scholen moeten korte metten maken met de deeltijdjuf. Die geeft niet alleen minder goed onderwijs, ze haalt ook de status van het lerarenvak onderuit.’ Dat zegt Edith Hooge, bijzonder hoogleraar Multi-level governance of educational organisations van TIAS School for Business and Society van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Trouw bericht over een essay van haar.

Hooge vindt dat schoolbesturen het probleem van de deeltijdjuf serieus moeten nemen, omdat deeltijders zorgen voor ‘eenzijdig samengestelde teams van middelmatige leraren’. Zij baseert zich voor haar uitspraken onder andere op de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat veel deeltijders over beperkte didactische vaardigheden beschikken en niet zo goed kunnen omgaan met verschillen in de klas.

Het grote aandeel deeltijders heeft er volgens haar toe geleid dat het onderwijs voor mannen en vrouwen met grotere ambities ‘een zeer onaantrekkelijke, weinig ambitieuze werkomgeving is die zij mijden’.

Lees meer in Trouw

Lees het essay van Edith Hooge

Wat verwacht u als leraar of directeur van VOS/ABB?

VOS/ABB is op zoek naar panelleden die tijdens een koersbijeenkomst de vereniging input kunnen geven. Het gaat specifiek om leraren en directeuren van openbare en algemeen toegankelijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De bijeenkomst is op 16 juni in Woudenberg.

De missie van VOS/ABB is ‘goed onderwijs voor álle kinderen’. Daarbij zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs leidend. Hierin staan algemene toegankelijkheid en benoembaarheid, diversiteit en wederzijds respect centraal.

Wat schoolbestuurders van VOS/ABB verwachten, hebben we op grond van de accountbezoeken die wij overal in het land afleggen goed in beeld. Het gaat om dienstverlening op het gebied van onder andere governance, financiën en onderwijshuisvesting, maar ook op het terrein van imago, communicatie en levensbeschouwing en godsdienst in de openbare scholen.

Minder duidelijk is hoe schooldirecteuren en leraren tegen VOS/ABB aankijken. Kent u als directeur of leraar onze vereniging? Wat verwacht u van ons? Wilt u vernieuwende ideeën met ons delen, zodat wij daar gebruik van kunnen maken om de kwaliteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te optimaliseren?

Voor de koersbijeenkomst is VOS/ABB op zoek naar (ongeveer) tien panelleden, die met de directie en alle medewerkers van gedachten willen wisselen. Wij zijn specifiek op zoek naar directeuren en leraren die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een warm hart toedragen.

De paneldiscussie vindt plaats op maandag 16 juni van 11 tot 12.30 uur in Partycentrum Schimmel in Woudenberg. Na afloop is er een lunch. Aan deelname is geen vergoeding verbonden, wel vergoedt VOS/ABB uiteraard de reiskosten.

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Panel koersdag’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de school waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl