Wat doen scholen in krimpregio’s met subsidie? – VO

Het ministerie van OCW heeft een kaart van Nederland gepubliceerd waarop te zien is wat verschillende krimpregio’s doen met de subsidie voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod. In 2021 maakte toenmalig onderwijsminister Arie Slob bekend dat er 25 miljoen euro...

Meeste aanvragen samenwerking krimpregio’s goedgekeurd – VO

Van de 49 aanvragen voor subsidie om de regionale krimpproblematiek in het voortgezet onderwijs het hoofd te bieden, zijn er 38 goedgekeurd. De commissie die de aanvragen heeft beoordeeld, adviseert de minister voor OCW om de regio’s die een negatief besluit...

Online onderwijs voor kleine vakken in krimpgebieden – VO

Met online onderwijs op afstand kan het voortgezet onderwijs in krimpgebieden vakken blijven aanbieden waarvoor maar weinig leerlingen kiezen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob. Hij wijst er in zijn voortgangsbrief over de aanpak van leerlingendaling op dat...