Leesvaardigheid Nederlandse leerlingen zakt weg – PO

De leesvaardigheid van leerlingen uit Nederland is gedaald. Voor het eerst zit ons land onder het gemiddelde van 21 Westerse landen. Dat staat in het rapport PIRLS-2021 over trends in leesprestaties, leesattitude en leesgedrag van tienjarige kinderen. De...

Leesvaardigheid zakt weg, vooral in sbo – PO

De leesvaardigheid van leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) is nog meer afgenomen dan van leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Dat blijkt de nationale peiling Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021 van de Inspectie van het Onderwijs. De peiling laat...

Bibliotheek voor leerlingen overal gratis – PO/VO

Alle leerlingen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de openbare bibliotheek. Nu is het nog zo dat gemeenten daar een bijdrage voor kunnen vragen, maar met een wijziging van de Bibliotheekwet kan dat straks niet meer. Staatssecretaris Günay Uslu (Cultuur en...

PISA – Steeds slechter lezen, wiskunde blijft op peil

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen van 15 jaar holt achteruit, maar op het gebied van wiskunde scoren ze nog steeds hoog. Dat blijkt uit het onderzoek PISA 2018 van de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (OESO).In het rapport staat dat...