Slob brandt vingers niet aan stereotypen in lesboeken

De regering oordeelt niet over de inhoud van leermiddelen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen over stereotypen in lesboeken.

Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) had bij Slob aan de bel getrokken naar aanleiding van een onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat in lesmaterialen zoals schoolboeken relatief weinig vrouwen of mensen met een niet-westerse achtergrond staan. Als ze daar wel in staan, dan is dat nogal eens als rolbevestigend stereotype.

Slob zegt daar nu over dat het de regering niet past daar een oordeel over te geven, ‘gezien de vrijheid van het onderwijs en meningsuiting, de autonomie van scholen en de professionele ruimte van leraren’.

‘De regering hecht eraan de formele verantwoordelijkheidsverdeling omtrent de inhoud en (redactionele) uitvoering van leermiddelen te respecteren’, aldus Slob.

Lees meer…

Gratis lesmateriaal mediawijsheid

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen nog steeds gratis lesmateriaal voor mediawijsheid aanvragen bij het Nationaal Media Paspoort. Sinds het begin van dit schooljaar hebben al 2500 scholen dit gedaan.

Het gaat om lessen die zijn ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Wetenschappelijke Raad. Deze instellingen doen tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de lesmethode, die tot doel heeft kinderen veiliger en positiever met de huidige media te leren omgaan. Het gaat daarbij onder meer om reclamewijsheid, informatievaardigheden, privacy en veiligheid. Scholen die het materiaal downloaden, zitten in de wetenschappelijke monitor.

De lessen zijn opgebouwd rond zeven thema’s en zijn afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van de leerlingen. Scholen bepalen zelf hoe en wanneer ze de lessen geven. Basisscholen kunnen instappen met de groepen 1 tot en met 5. Het voortgezet onderwijs kan kiezen uit lessen voor onderbouw en bovenbouw. De lessen zijn direct te downloaden. Ook ouders kunnen games en lessen downloaden.

Meer informatie

Website Goedemorgen! over ontwikkelingen Facebook

Voor scholen in het voortgezet onderwijs die een abonnement hebben op Goedemorgen!, is weer nieuw lesmateriaal beschikbaar. In de week van 16 tot en met 20 april is het thema ‘Makkelijk’. Er is onder andere aandacht voor het gemak waarmee Facebook privacygevoelige data van gebruikers verzamelt. 

Goedemorgen! is een website waarop lesmateriaal staat op basis waarvan leraren in het voortgezet onderwijs samen met hun leerlingen de ontwikkelingen in de wereld kunnen volgen en duiden. Zij kunnen er actuele maatschappelijke thema’s mee bespreekbaar maken in de klas, met als uitgangspunt een open, kritische en respectvolle houding. Het is de bedoeling dat er naast de website een mobiele app komt.

U kunt voor het actuele lesmateriaal inloggen met het wachtwoord dat aan uw school beschikbaar is gesteld. Heeft uw school nog geen abonnement en wilt u zien wat Goedemorgen! te bieden heeft? Gaat u dan naar gratis lesmateriaal.

VOS/ABB-korting

Is uw school aangesloten bij VOS/ABB? Onze leden krijgen 150 euro korting op een abonnement op Goedemorgen! tot de zomer van 2018. De prijs voor VOS/ABB-leden bedraagt 450 euro per school. Niet-leden betalen 600 euro.

Als u meer wilt weten over Goedemorgen!, ga dan naar de brochure.

Bekostiging voortgezet onderwijs 17,2 miljoen omhoog

De bekostiging voor de exploitatiekosten van het voortgezet onderwijs in 2017 gaat in verband met prijsontwikkelingen met 1,47 procent omhoog. Dat komt neer op 17,2 miljoen euro, zo blijkt uit de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2017 en 2018.

Deze regeling gaat ook over de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2018 Die wordt aangepast in verband met de doorwerking van de prijsbijstelling 2017. De exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2018 worden deze maand door DUO berekend en met ingang van 1 januari 2018 maandelijks betaalbaar gesteld, het lesmateriaal in de maand juni 2018.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Gratis lesmateriaal voor Respectzone-challenge

Op de website van de Week van Respect staat gratis lesmateriaal voor de Respectzone-challenge. Dit is een actie om in de Week van Respect van 6 tot en met 12 november op zoveel mogelijk scholen een respectzone te realiseren.

Een respectzone kan een klas, school, sportveld of buurt zijn waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt en waar je wordt geaccepteerd zoals je bent. Het is de bedoeling dat er in Week van Respect van 6 tot en met 12 november in het hele land minstens duizend respectzones komen.

Lees meer…

Nieuw gratis lesmateriaal Goedemorgen op school!

Er is nieuw gratis lesmateriaal online gezet waarmee u kunt kennismaken met de nog te ontwikkelen app Goedemorgen op school!. VOS/ABB ontwikkelt deze app voor het voortgezet onderwijs in samenwerking van uitgeverij Creathlon.

Het gratis lesmateriaal bestaat uit voorbeeldteksten, opdrachten en filmpjes zoals die dagelijks zullen worden aangeboden in de app die zal inspelen op de volgende vragen:

  • Hoe kunt u met leerlingen de ontwikkelingen in de wereld volgen en duiden?
  • Hoe kunt u actuele maatschappelijke thema’s in de klas bespreekbaar maken?
  • Hoe kunt u met leerlingen werken aan een open, kritische en respectvolle houding?

Goedemorgen op school!: zingeving in openbaar onderwijs

De ontwikkeling van deze app staat in het teken van de groeiende behoefte aan zingeving in het openbaar onderwijs. Een school die de app gaat gebruiken, werkt structureel en intensief aan burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Ook komen diverse levensbeschouwingen en levensvragen aan bod.

In het nieuwe lesmateriaal gaat het over ‘Thuis’. In maart was het thema ‘Vertel!’ en in mei ging het over vooroordelen.

GRATIS PROBEREN? KLIK HIER!

Nieuw lesmateriaal Week van Respect

De Respect Education Foundation heeft voor de Week van Respect nieuw lesmateriaal online gezet.

Er is lesmateriaal beschikbaar voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De lessen hebben net als de Week van Respect van 7 tot en met 13 november het thema ‘Jij maakt het verschil’.

Ga naar het gratis lesmateriaal

Lesmateriaal voortgezet onderwijs duurder

Het lesmateriaal in het voortgezet onderwijs is sinds de invoering van de Wet gratis schoolboeken (WGS) duurder geworden, meldt Verus.

In het evaluatierapport Gratis maakt nog niet goed(koop), dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW begin september naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat de kosten per leerling voor lesmaterialen sinds de invoering van de WGS in 2008 constant blijven.

Verus weerspreekt dat op basis van een eigen analyse. De profielorganisatie voor christelijk onderwijs merkt daarbij op dat de marktwerking voor leermiddelen onvoldoende is, omdat vrijwel alle scholen afhankelijk zijn van de twee grootste leveranciers.

Lees meer…

Gratis lesmateriaal over Prinsjesdag

Het ministerie van Financiën maakt ieder jaar voor Prinsjesdag een digitale les voor verschillende schoolniveaus.

Prinsjesdag, de Miljoenennota en de rijksbegroting komen hier allemaal in terug. Ook schenkt de les aandacht aan belastingen en de samenhang tussen inkomsten en uitgaven van de overheid. Om ervoor te zorgen dat docenten optimaal gebruik kunnen maken van de digitale les, is er dit jaar een film gemaakt met een uitleg over de les.

Al het materiaal is te vinden op www.rijksoverheid.nl/lesmateriaal

Lesmateriaal komt ongelabeld in lumpsum

Het label voor lesmateriaal in het lumpsumbudget van het voortgezet onderwijs komt te vervallen. Daarmee hoopt staatssecretaris Sander Dekker van OCW vrije prijsvorming op de markt voor lesmateriaal te bevorderen.

In het evaluatierapport Gratis maakt nog niet goed(koop) staat dat de kosten per leerling voor lesmaterialen sinds de invoering van de Wet gratis schoolboeken (WGS) in 2008 na jaren van stijging constant blijven.

Budget lesmateriaal creëert richtprijs

Dekker vindt de stabilisering een positieve ontwikkeling, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris signaleert op basis van het evaluatierapport echter ook dat het gelabelde lumpsumbedrag dat vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld aan scholen voor lesmaterialen nu als richtprijs is gaan dienen voor zowel de scholen als de aanbieders. ‘Dit kan een vrije prijsvorming in de weg staan’, aldus Dekker.

Om vrije prijsvorming te bevorderen, gaat hij het label schrappen dat nu nog aan het lumpsumbedrag voor lesmateriaal is verbonden.

Nieuw gratis lesmateriaal over groepsdynamiek

De Respect Education Foundation heeft nieuw lesmateriaal online gezet.

Het gaat onder andere om lesmateriaal over groepsdynamiek voor primair en voortgezet onderwijs. Al het materiaal is gratis beschikbaar. Het wordt aangeboden in een format dat geschikt is voor het digibord.

De lessen kunnen naar eigen inzicht worden bewerkt. Het is mogelijk er eigen tekst, foto’s, filmpjes en/of quizvragen aan toe te voegen.

 

Gratis lesmateriaal over migratie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt gratis nieuw lesmateriaal beschikbaar over migratie. Het is bedoeld voor het tweede leerjaar van vmbo en havo/vwo.

De lessen, die zijn gemaakt door CBS in de Klas, passen bij het vak maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Aan de orde komen algemene begrippen rond het thema migratie, bijvoorbeeld allochtoon/autochtoon, push- en pullfactoren en historie, maar ook het gebruik van statistische gegevens en het ontwikkelen van een kritische houding tegenover grafieken en cijfers.

Scholen kunnen op de site van CBS in de Klas een interactieve pdf met lessen downloaden plus een docentenhandleiding. De leerlingen kunnen werkbladen invullen: individueel, in tweetallen of in kleine groepjes. De stof beslaat drie lesuren.

Meldpunt rolbevestigend lesmateriaal

De nieuwe website ditisgeenschoolvoorbeeld.nl is een meldpunt voor rolbevestigend schoolmateriaal.

De initiatiefneemsters Bercan Günel en Damaris Beems storen zich eraan als jongens, meisjes, vrouwen en mannen in schoolboeken op een stereotype manier worden afgebeeld of beschreven. Als voorbeeld noemen ze vader die de krant leest, terwijl moeder afwast.

‘Ons doel is dat we ons bewust worden hoezeer traditionele beelden nog steeds onze kinderen beïnvloeden, met alle gevolgen van dien voor hun studie, carrière en privéleven.’

De twee willen met het meldpunt voorbeelden van seksistische stereotypen verzamelen en die voorbeelden voor de zomervakantie aanbieden aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Ga naar het meldpunt.

Gratis lesmateriaal bij film Oorlogsgeheimen

Begin juli gaat de bioscoopfilm Oorlogsgeheimen in première. Deze film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jacques Vriens. Bij de film is voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet gratis lesmateriaal beschikbaar.

De film Oorlogsgeheimen is volgens de Kijkwijzer geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Het verhaal gaat over de 11-jarige Tuur en zijn vriend Lambert en hun klasgenootje Maartje die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Limburg wonen. Ze krijgen te maken met dilemma’s en moeilijke keuzes, die te maken hebben met de vraag wie er nog te vertrouwen is.

Bij de film is voor scholen lesmateriaal gemaakt, dat kosteloos kan worden besteld. Voor de bovenbouw van het basisonderwijs zijn een werkboekje en een digitale les gemaakt. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is een krant beschikbaar.

Het lesmateriaal voor het basisonderwijs is maandag door Jacques Vriens gepresenteerd op de rooms-katholieke basisschool Sint-Martinus in diens Zuid-Limburgse woonplaats Gronsveld.

Werkboekjes basisonderwijs bestellen

Kranten voortgezet onderwijs bestellen

 

Ministerraad akkoord: boeken blijven ‘gratis’

Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs hoeven ook in de toekomst niet te betalen voor de schoolboeken.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW ingestemd met intrekking van het wetsvoorstel dat een einde moest maken aan de ‘gratis’ schoolboeken. Dit besluit vloeit voort uit de begrotingsafspraken tussen het kabinet en de coalitiepartijen, D66, ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer.

Het geld dat vo-scholen krijgen voor leermiddelen, zoals schoolboeken, mogen zij naar eigen inzicht besteden. Het bedrag hiervoor in de lumpsum gaat omlaag naar 300 euro per leerlingen per jaar. Nu is dat nog 321,50 euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Materiële bekostiging stijgt met 7,7,%

De tarieven voor de materiële bekostiging van het voortgezet onderwijs gaan in 2014 met 7,7% omhoog. Dit blijkt uit de Regeling exploitatiekosten VO.

De prijsbijstelling is van 2011 tot en met 2013 vanwege de bezuinigingen niet toegekend. Vanaf 2014 is die weer wel beschikbaar. Er komt vanaf volgend jaar 60 miljoen euro structureel bij.

Tegelijkertijd wordt het tarief voor lesmateriaal met ongeveer 10% verlaagd naar 298,56 euro per leerling. Dit is een bezuiniging van in totaal 30 miljoen euro. Dit was al aangekondigd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Uitgevers: hardware buiten verplichte ouderbijdrage

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) wil dat elektronische informatiedragers (zoals tablets) buiten de opnieuw in te voeren verplichte ouderbijdrage voor lesmaterialen in het voortgezet onderwijs valt. Op die manier zouden scholen meer ruimte houden voor de aanschaf van innovatief lesmateriaal.

De oproep van de GEU hangt samen met het wetsvoorstel om een einde te maken aan de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs. in 2008 regelde het vierde kabinet-Balkenende dat de ouders niet meer hoefden te betalen voor de schoolboeken van hun kind(eren). Het huidige kabinet trekt de regeling in om te bezuinigen. Vanaf 2015 moeten de ouders het lesmateriaal weer gaan betalen. Het gaat om een nettobezuiniging van 55 miljoen in 2015 en structureel 185 miljoen euro in de jaren erna.

In het wetsvoorstel staat onder andere dat scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2015 aan ouders hooguit 300 euro per leerling mogen vragen voor het gebruik van lesmateriaal en elektronische informatiedragers. Dit betekent dat de scholen het zuiniger aan moeten gaan doen. Volgens de huidige regeling krijgen ze voor de aanschaf van lesmateriaal in de lumpsum namelijk 321,50 euro per leerling per jaar. De praktijk wijst uit dat dit bedrag voor de meeste scholen al te krap is.

De GEU signaleert dit ook en stelt daarom voor om elektronische informatiedragers buiten de verplichte ouderbijdrage voor lesmateriaal te plaatsen. ‘Daarmee krijgen scholen weer meer ruimte voor innovatief lesmateriaal dat kan bijdragen aan de gewenste kwaliteitsverbetering en hogere leeropbrengsten’, zo staat in een position paper van de educatieve uitgeverijen.

Wetsvoorstel afschaffen gratis boeken ingediend

Het wetsvoorstel voor het afschaffen van de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs is ingediend bij de Tweede Kamer. 

In 2008 regelde het vierde kabinet-Balkenende dat de ouders niet meer hoefden te betalen voor de schoolboeken van hun kind(eren). Het huidige kabinet trekt de regeling in om te bezuinigen. Vanaf 2015 moeten de ouders het lesmateriaal weer gaan betalen. Het gaat om een nettobezuiniging van 55 miljoen in 2015 en structureel 185 miljoen euro in de jaren erna.

In het wetsvoorstel staat onder andere dat scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2015 aan ouders hooguit 300 euro per leerling mogen vragen voor het gebruik van lesmateriaal en elektronische informatiedragers. Dit betekent dat de scholen het zuiniger aan moeten gaan doen. Volgens de huidige regeling krijgen ze voor de aanschaf van lesmateriaal in de lumpsum namelijk 321,50 euro per leerling per jaar. De praktijk wijst uit dat dit bedrag voor de meeste scholen al te krap is.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Maximumbudget schoolboeken omlaag – ouders dokken

Scholen mogen vanaf 2015 aan ouders hooguit 300 euro per leerling vragen voor het gebruik van lesmateriaal en elektronische informatiedragers. Dat staat in het wetsvoorstel over het intrekken van de regeling voor de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Met het voorgestelde maximumbedrag wordt het budget nog krapper.

In 2008 regelde het vierde kabinet-Balkenende dat de ouders niet meer hoefden te betalen voor de schoolboeken van hun kind(eren). Het huidige kabinet trekt de regeling in om te bezuinigen. Vanaf 2015 moeten de ouders het lesmateriaal weer gaan betalen. Het gaat om een nettobezuiniging van 55 miljoen in 2015 en structureel 185 miljoen euro in de jaren erna.

Dat nu in het wetsvoorstel staat dat de scholen vanaf 2015 maximaal 300 euro aan ouders mogen vragen voor lesmateriaal en elektronische informatiedragers, betekent dat de scholen het zuiniger aan moeten gaan doen. Volgens de huidige regeling krijgen ze voor de aanschaf van lesmateriaal in de lumpsum namelijk 321,50 euro per leerling per jaar. De praktijk wijst uit dat dit bedrag voor de meeste scholen al te krap is.

In het wetsvoorstel staat dat leerlingen moeten werken met de beste lesmaterialen die aansluiten op de onderwijskundige uitgangspunten van de school. Die moet hiervoor ‘innovatief leermiddelenbeleid’ voeren, dat in het teken staat van een ‘ambitieuze leercultuur’. De scholen krijgen volgens het kabinet ‘zoveel mogelijk ruimte bij het invullen van de maatregel’ om de ‘gratis’ schoolboeken af te schaffen.

Het mag duidelijk zijn dat bovenstaande ambities in schril contrast staan met een verlaging van het maximaal toegestane budget voor lesmaterialen en elektronische informatiedragers en het in rekening brengen van de kosten bij de ouders.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Onderzoek naar boekengeld in speciaal onderwijs

Dijksma schrijft dit in antwoord op Kamervragen die vorige maand zijn gesteld door Jasper van Dijk (SP). Hij wees haar op een klacht van een moeder van een autistische zoon, die havo/vwo-onderwijs volgt op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij had van de school een rekening van 300 euro gekregen voor schoolboeken. Dijksma heeft kennis genomen van dat bericht en geeft nu aan dat ze de bewuste school op het matje zal roepen.

“Het betalen voor schoolboeken is in het voortgezet speciaal onderwijs niet aan de orde, aangezien leermiddelen in het (voortgezet) speciaal onderwijs gratis zjin”, aldus Dijksma. Speciale scholen krijgen hiervoor al jaren een vergoeding in de materiële bekostiging, net als het basisonderwijs.

Dijksma kondigt aan dat ze de Inspectie van het Onderwijs gaat vragen voor 2009 een themaonderzoek te verrichten naar de ouderbijdrage in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Onderzocht wordt ook of die bijdrage wordt gebruikt voor schoolboeken en of scholen expliciet schoolboeken in rekening brengen.

“De vrijwillige ouderbijdrage is niet bestemd voor schoolboeken”, zegt Dijksma.  “Mocht toch blijken dat een bevoegd gezag kosten voor lesmateriaal in rekening brengt, dan zal ik die school daarop aanspreken.”

De brief met de antwoorden van Dijksma staat in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen