Minister doet niets tegen ‘stigmatiserende lesmethoden’

Minister Arie Slob voor primair en voortgezet onderwijs is het ermee eens dat lesmethoden voor het basisonderwijs die als stigmatiserend kunnen worden ervaren niet wenselijk zijn, maar niet hij maar de scholen moeten uitgeverijen hierop aanspreken.

Slob reageert op vragen van GroenLinks over een leesmethode die Chinezen belachelijk zou maken. In die methode staat bij uitleg over de ng-klank de zin ‘Shing, shang, shong speelt ping-pong in Hong Kong’. Vervolgens wordt als ezelsbruggetje voor het onthouden van ng-klank voorgesteld om met beide wijsvingers spleetogen te maken, daarmee refererend aan de vorm van de ogen van Chinezen. De lokale Amsterdamse krant Het Parool schreef erover.

Slob is het ermee eens dat als stigmatiserend kan worden aangemerkt, ‘omdat met dit gebaar een bevolkingsgroep wordt gelijkgesteld aan een stereotiep uiterlijk kenmerk’. Ook beaamt hij dat door dergelijke stereotype beschrijvingen vooroordelen en stereotypen kunnen ontstaan bij jonge kinderen.

Maar hij is niet van plan om in te grijpen, ‘aangezien de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het onderwijsproces en de keuze van lesmaterialen is belegd bij het bevoegd gezag van scholen’. Het is volgens hem niet aan de overheid om de kwaliteit en de inhoud van lesmateriaal te beoordelen.

Lees meer…

Reguliere methode geschikt voor nieuwkomers?

Op verzoek van de Stichting Primo voor openbaar primair onderwijs in Schiedam wordt onderzocht hoe reguliere lesmethodes geschikt kunnen worden gemaakt voor klassen met nieuwkomers (asielzoekerskinderen).

Eén klas met asielzoekerskinderen van verschillende leeftijden en achtergronden vraagt om lesmethodes die op al die verschillen kunnen inspelen. Primo vindt dat de speciale methodes voor nieuwkomers hierin tekortschieten.

De PO-Raad en Kennisnet onderzoeken nu op verzoek van de Schiedamse stichting hoe reguliere methodes geschikt kunnen worden gemaakt voor klassen met nieuwkomers. De resultaten van het onderzoek zullen met iedereen worden gedeeld.

Lees meer…