Nieuwe rekeninstrumenten in online Toolbox

In de online Toolbox van VOS/ABB zijn nieuwe rekeninstrumenten geplaatst.

Het betreft onder andere de Londo-instrumenten voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs die zijn afgestemd op de nieuwe bekostigingsbedragen voor de programma’s van eisen voor de materiële instandhouding. Deze bedragen zijn onlangs voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld.

De prijsbijstelling ten opzichte van 2015 bedraagt 0,2%. Daarnaast wordt door vrijval van twee andere budgetten de materiële bekostiging verhoogd met in totaal ruim 30 miljoen euro.

Personele kosten en werkgeverslaste
In de mappen Primair onderwijs respectievelijk voortgezet onderwijs van de Toolbox zijn de volgende geactualiseerde rekeninstrumenten opgenomen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox: rekeninstrument Londo (V)SO komt eraan

Bé Keizer werkt voor ons aan het nieuwe rekeninstrument voor de materiële instandhouding van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO). Het instrument komt binnenkort in onze online Toolbox.

Voor de materiële instandhouding van het ((V)SO) wordt de onderbouwing teruggebracht tot een basis- en een ondersteuningsbedrag, naast enkele vaste bedragen per school en per schoolsoort. De bedragen zijn al opgenomen in het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting MJB (V)SO 2015 (tab werkblad).

Rekeninstrumenten Londo 2015 in Toolbox

In de mappen Basisschool en Speciaal basisonderwijs van de online Toolbox van VOS/ABB zijn de nieuwe Londo-rekeninstrumenten 2015 opgenomen. Het instrument voor het (voortgezet) speciaal onderwijs komt nog.

De rekeninstrumenten zijn gebaseerd op de bekostigingsbedragen voor de programma’s van eisen (pve’s) voor de materiële instandhouding (Londo) voor 2015. De prijsbijstelling bedraagt -0,62 procent.

Ondanks de negatieve prijscompensatie, is er sprake van een verhoging van de bedragen. Dit komt door de overheveling van het buitenonderhoud (doordecentralisatie) en een extra ophoging van 13 miljoen euro voor het pve ‘overige uitgaven’.

Download Londo basisschool 2015

Download Londo speciaal basisonderwijs 2015

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox: Londo (V)SO 2011

In het instrument zijn de berekeningen van alle programma’s van eisen verwerkt. Daardoor kunt u nu nagaan wat de materiële inkomsten zijn van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor het kalenderjaar 2011. Het instrument toont dit voor de kernafdeling plus mogelijke andere componenten van de school, met een maximum van drie componenten.

In deze werkbladen worden de gespecificeerde berekeningen gegeven van de materiële bekostiging voor de hoofdvestiging respectievelijk de nevenvestigingen.

De baten worden berekend conform de Rijksbijdrage volgens de laatst bekende gegevens van de Londo-regeling voor 2011. Daarbij zijn ook alle specifieke regelingen die van toepassing kunnen zijn van de Londo-regeling opgevoerd. Ook de materiële bekostiging van de ambulante begeleiding (TAB en rugzak) wordt hier berekend en met de post Overige subsidies OCW-materieel wordt een compleet overzicht verstrekt van de Rijksbijdrage.

De MI-bekostiging van de rugzakken is berekend door uit te gaan van de bedragen die nu voor het schooljaar 2010-2011 zijn vastgesteld. Vervolgens wordt met de systematiek van 7/12e en 5/12e de vergoeding voor het kalenderjaar 2011 berekend.

Het instrument downloaden uit de Toolbox 11-12 uit de map (V)SO.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610 of glexmond@vosabb.nl

Londo (V)SO 2009 (b)

Het instrument staat in de rechterkolom van dit bericht. De correctie van het vaste bedrag voor het PvE Administratie zoals bericht door Cfi op 4 februari is erin verwerkt.

Let op: om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’.

Informatie: Bé keizer, 06-22939674 of bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen

Nieuwe versie instrument Londo (V)SO 2009

Het gaat om het bedrag voor het programma van eisen voor de administratie waarbij de verhoging van het vaste bedrag in verband met de BTW die nu voor administratie betaald moet worden, per ongeluk achterwege was gelaten. Het bedrag van 3.546,40 euro had met 611,98 euro verhoogd moeten worden tot  4.158,39 euro voor alleen het PvE administratie waardoor het vaste bedrag per school in gelijke mate verhoogd had moeten worden tot 11.246,20 euro.

Daarom is het instrument Londo (V)SO 2009 versie a in de Toolbox  (map Speciaal onderwijs) vervangen door versie b.

Direct naar het instrument Londo (V)SO 2009 versie b.

U kunt het ook zelf aanpassen door in kolom AR in het werkblad tabellen het bedrag van  4.158,38 euro in de gele cellen in rij 7-18 en 29-40 in te voeren.

De voorlichtingspublicatie Programma van eisen (V)SO 2009 is ook op dit punt aangepast. Deze kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Info: Bé Keizer (06-22939674) of e-mail: bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen