In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Huisvesting, Nieuws

In de online Toolbox van VOS/ABB zijn nieuwe rekeninstrumenten geplaatst.

Het betreft onder andere de Londo-instrumenten voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs die zijn afgestemd op de nieuwe bekostigingsbedragen voor de programma’s van eisen voor de materiële instandhouding. Deze bedragen zijn onlangs voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld.

De prijsbijstelling ten opzichte van 2015 bedraagt 0,2%. Daarnaast wordt door vrijval van twee andere budgetten de materiële bekostiging verhoogd met in totaal ruim 30 miljoen euro.

Personele kosten en werkgeverslaste
In de mappen Primair onderwijs respectievelijk voortgezet onderwijs van de Toolbox zijn de volgende geactualiseerde rekeninstrumenten opgenomen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen