Cao-akkoord primair onderwijs – PO

De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het primair onderwijs. Hierin is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over betaald ouderschapsverlof en is invulling gegeven aan de...

Handtekeningen onder cao-akkoord – PO

De sociale partners hebben hun handtekeningen gezet onder het cao-akkoord voor het primair onderwijs. De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. De nieuwe cao regelt onder andere dat het loonverschil tussen leraren in het primair onderwijs en hun...

Loonkloof primair/voortgezet onderwijs gedicht – PO/VO

Het loonverschil tussen leraren in het primair onderwijs en hun collega’s in het voortgezet onderwijs verdwijnt. Dit betekent dat leraren in het primair onderwijs de komende jaren gemiddeld 10% meer gaan verdienen. Het ministerie van OCW heeft daar met de...

OCW vindt geen argumenten voor dichten loonkloof – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft geen documenten kunnen vinden waarin het argument wordt gebruikt dat het dichten van de zogenoemde loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs het lerarentekort zou verkleinen. Dat meldt OCW in het besluit op een Wob-verzoek. Het...