Onderwijs heeft kleinste loonkloof – PO/VO

Het onderwijs is de sector met de kleinste loonkloof tussen de top en de werkvloer. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij de duizend grootste bedrijven in Nederland ontvangen de topverdieners gemiddeld 6,0 keer zoveel loon als...

Sterkste stijging cao-lonen in onderwijs – PO/VO

Het onderwijs was in het derde kwartaal van dit jaar de sector met veruit de sterkte stijging van de cao-lonen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ‘Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen in het derde kwartaal met 7,0% het meest in...

‘OESO ziet volgend jaar kleiner loonverschil’ – PO/VO

In het primair onderwijs verdienden leraren in 2021 gemiddeld 72% van wat andere hoogopgeleiden gemiddeld verdienden. Dat is minder dan het gemiddelde van 86% in de landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)....

Cao-akkoord primair onderwijs – PO

De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het primair onderwijs. Hierin is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over betaald ouderschapsverlof en is invulling gegeven aan de...

Handtekeningen onder cao-akkoord – PO

De sociale partners hebben hun handtekeningen gezet onder het cao-akkoord voor het primair onderwijs. De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. De nieuwe cao regelt onder andere dat het loonverschil tussen leraren in het primair onderwijs en hun...