‘Door stokkende formatie blijft loonkloof bestaan’ – PO/VO

Nu er nog steeds geen enkel zicht is op een volgend kabinet, lijkt het onmogelijk om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te trekken met die in het voortgezet onderwijs.De PO-Raad meldt dat er weer met de vakbonden wordt gepraat over een nieuwe cao voor het...