Scholen moeten leerlingen zonder vaccinatie toelaten

Scholen in Nederland hebben niet de mogelijkheid om kinderen zonder vaccinatie te weigeren. Deze kwestie is weer actueel nu er kinderdagverblijven zijn die kinderen weigeren als die niet zijn ingeënt tegen de mazelen.

De kwestie speelde eerder ook al. In 2015 bijvoorbeeld, toen in Duitsland scholen kinderen niet meer toelieten als die niet waren ingeënt. Een rechtbank in Berlijn bepaalde destijds dat het weren van niet-gevaccineerde leerlingen onder de in Duitsland wettelijk toegestane veiligheidsmaatregelen valt die scholen mogen nemen.

In de Duitse hoofdstad heerste in het najaar van 2014 een mazelenepidemie. Eén kind overleed aan die ziekte. Aanvankelijk werden vooral asielzoekers uit Servië, Bosnië en andere Balkanlanden door de epidemie getroffen. Later raakten ook veel andere niet-ingeënte Berlijners besmet.

Vaccinatiegraad neemt af

De vraag of niet-ingeënte kinderen mogen worden geweigerd, is nu ook in Nederland weer actueel, omdat blijkt dat de vaccinatiegraad afneemt. Het antwoord op de vraag is ‘nee’, aldus de Onderwijsjuristen van VOS/ABB, omdat ons land geen wettelijke veiligheidsmaatregel kent, zoals die in Duitsland wel bestaat. Scholen in Nederland mogen niet-ingeënte leerlingen dus niet weigeren.

Het is natuurlijk voor elke school in Nederland wel mogelijk om er bij de ouders op aan te dringen een ziek kind niet naar school te laten gaan. Dat is in het belang van het herstel van het kind zelf en ter voorkoming van besmetting van andere leerlingen. De Onderwijsjuristen gaan ervan uit dat alle scholen hier zelf beleid op hebben.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Risico op mazelen door minder vaccinaties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor een uitbraak van de mazelen. De waarschuwing houdt verband met het feit dat minder ouders hun kinderen laten vaccineren.

De vaccinatiegraad is voor het derde opeenvolgende jaar licht gedaald met ongeveer een half procent. Als deze trend zich doorzet, waarschuwt het RIVM, neemt de kans op een mazelenuitbraak in de toekomst toe.

De licht dalende trend is zichtbaar voor alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma voor zuigelingen, kleuters en schoolkinderen. Dat met name het risico van mazelen toeneemt, komt doordat deze ziekte zeer besmettelijk is.

Onderzoek

Om zicht te krijgen op de oorzaken van de daling in de vaccinatiegraad, komt er nader onderzoek. ‘Het gaat hierbij om het in kaart brengen van mogelijke oorzaken op sociaal maatschappelijk terrein’, aldus het RIVM.

Bepaalde groepen in de samenleving staan kritisch tegenover vaccinaties. Het gaat om zogenoemde kritische prikkers, die vrezen voor schadelijke bijwerkingen. Ook bepaalde strenggelovige christenen laten hun kinderen niet inenten, omdat zij vaccineren beschouwen als een inbreuk op wat God met de mensen voorheeft.

Lees meer…

Mag school leerling weigeren die niet is ingeënt?

Duitse scholen mogen leerlingen de toegang weigeren als die niet zijn ingeënt. Mogen Nederlandse scholen dat ook? Deze vraag is vooral relevant voor scholen waarvan een deel van de leerlingen niet is gevaccineerd nu er veel asielkinderen naar Nederland komen.  

Een rechtbank in Berlijn bepaalde eerder dit jaar dat het weren van leerlingen die niet zijn ingeënt, onder de in Duitsland wettelijk toegestane veiligheidsmaatregelen valt die scholen mogen nemen. In de Duitse hoofdstad heerste in het najaar van 2014 een mazelenepidemie. Eén kind overleed aan die ziekte. Aanvankelijk waren vooral asielzoekers uit Servië, Bosnië en andere Balkanlanden door de epidemie getroffen. Later raakten ook veel andere niet-ingeënte Berlijners besmet.

Vaccinatieprogramma Syrië
Met de komst van veel Syrische kinderen naar Nederland, die hier onderwijs zullen volgen, kan de kwestie over niet-ingeënte leerlingen voor scholen weer relevant worden. Dat geldt met name voor scholen waarvan een deel van de leerlingen niet meedoet aan het rijksvaccinatieprogramma.

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië in 2011 zijn er problemen met het voorheen goed functionerende vaccinatieprogramma in dat land, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2014 werd in vluchtelingenkampen in en buiten Syrië vaccinatiecampagnes opgezet om te voorkomen dat besmettelijke ziektes om zich heen kunnen grijpen. Directe aanleiding daarvoor was een uitbraak van polio.

Nederland
Zouden scholen in Nederland in het geval van een bepaalde epidemie niet-ingeënte kinderen de toegang kunnen weigeren? Indien een kind niet is ingeënt, is dit volgens de Helpdesk van VOS/ABB geen grond om de toegang tot de school te weigeren. ‘In Nederland kennen wij niet een wettelijke veiligheidsmaatregel zoals die in Duitsland wel bestaat’, aldus adviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk.

Het is natuurlijk voor elke school in Nederland wel mogelijk om er bij de ouders op aan te dringen een ziek kind niet naar school te laten gaan. Dat is in het belang van het herstel van het kind zelf en ter voorkoming van besmetting van andere leerlingen. De Helpdesk gaat ervan uit dat alle scholen hier zelf beleid op hebben.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl