Meer uren werken lukt alleen met duurzame inzetbaarheid – PO

Gesprekken met leraren over de vraag of zij meer willen werken, moeten uitgaan van duurzame inzetbaarheid. Dit is nodig om het risico op uitval te verkleinen. Dit advies komt voort uit een verkenning van het Arbeidsmarktplatform PO naar de mogelijkheden om grotere...

Hoe kunt u leraren meer uren laten werken? – PO

Op 17 mei is er een workshop over de mogelijkheden om leraren meer uren te laten werken. Deze workshop voor schoolbestuurders, directeuren en HRM’ers wordt verzorgd door stichting Het Potentieel Pakken (HPP). De workshop staat in het teken van het...