Subsidie voor omscholing tot leraar – PO/VO

De Subsidieregeling Onderwijspersoneel Opleiding tot Leraar (SOOL) geldt nu niet meer alleen voor het primair onderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs. Het doel van deze regeling is om ervoor te zorgen dat meer onderwijsondersteunende personeelsleden de...