Beschikkingen onderwijsachterstandenbeleid maand later – PO

De beschikkingen voor de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk komen niet in april, maar pas in mei. Dat meldt het ministerie van OCW. Normaal gesproken worden ook deze beschikkingen in april verzonden, maar OCW meldt dat...

Nieuwe achterstandsscores basisscholen gepubliceerd – PO

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de nieuwe achterstandsscores per basisschoolvestiging gepubliceerd. Het gaat om de geaggregeerde onderwijsscores per 1 oktober 2020. In het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid, dat in 2019 van kracht is geworden,...