Economie gebaat bij meer investeringen in onderwijs – PO/VO

Recent onderzoek van de OESO laat zien dat meer investeringen in onderwijs leiden tot grotere economische groei dan bijvoorbeeld investeringen in nieuwe snelwegen. Alleen kan het decennia duren voordat de positieve economische resultaten van overheidsinvesteringen in...

Kansrijk onderwijsbeleid: nieuwe doorrekening – PO/VO

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een update gepubliceerd van het rapport Kansrijk onderwijsbeleid 2016. Voor deze update zijn alle beleidsmaatregelen opnieuw doorgerekend. Hiervoor gebruikte het CPB recente cijfers over onder andere leerlingaantallen, loonkosten...