Leerstoel Conflictoplossing in onderwijs – PO/VO

Stichting Onderwijsgeschillen heeft bij de Universiteit Leiden de bijzondere leerstoel ‘Conflictoplossing en rechtsbescherming in het onderwijs’ gevestigd. Advocaat Brechtje Paijmans is voor een periode van vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar op...

Klacht over IKC? Verschillende regelingen en commissies – PO

Stichting Onderwijsgeschillen legt op een themapagina over integrale kindcentra (IKC’s) uit waar ouders met  eventuele klachten terechtkunnen. IKC’s zijn er in vele organisatievormen. In de meest vergaande vorm zijn onderwijs en opvang geïntegreerd....