Goed dat Onderwijsraad kaders stelt aan artikel 23 – PO/VO

VOS/ABB vindt het verstandig dat de Onderwijsraad in het advies Grenzen stellen, ruimte laten benadrukt dat artikel 23 is gebonden aan de kaders van democratische rechtsstaat. Het is echter jammer dat de raad in het advies slechts marginaal aandacht heeft voor de...

Onderwijsraad komt met advies over artikel 23 – PO/VO

De Onderwijsraad publiceert op 5 oktober een advies over artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.Het advies gaat over de vraag waar de grenzen van de vrijheid van onderwijs liggen en hoe de overheid die kan bewaken. Het advies is een vervolg op een...

Hoe kunnen schoolbesturen zich versterken? – PO/VO

De Onderwijsraad komt volgend jaar met een advies over hoe schoolbesturen zich kunnen versterken.In het Werkprogramma 2022 wijst de Onderwijsraad erop dat schoolbesturen niet alleen de verantwoordelijkheid dragen voor goed onderwijs, maar in toenemende mate ook...