Inclusiever onderwijs is de toekomst – PO/VO

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat benadrukt  de Onderwijsraad, die hierover een advies heeft uitgebracht. Dit advies sluit aan op de doelstelling van het initiatief Naar inclusiever onderwijs van onder andere VOS/ABB. Met inclusiever onderwijs wordt bedoeld...