Input gevraagd voor onderzoek naar onderwijstijd – PO/VO

De Onderwijsraad vraagt om input voor een advies over de onderwijstijd van leraren en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Reageren kan tot 1 september. De Onderwijsraad wil weten hoe het mogelijk is goed onderwijs te realiseren en tegelijkertijd de...

Advies Onderwijsraad komt over als ‘belediging’- PO/VO

De Onderwijsraad loopt met het advies over de gevolgen van de coronacrisis achter de feiten aan. Bovendien suggereert de toon van het advies dat schoolbesturen, scholen en leraren nu te weinig zouden doen om goed onderwijs op afstand te verzorgen. Dat zegt bestuurder...

Onderwijsraad komt met advies over onderwijstijd – PO

De Onderwijsraad komt op verzoek van de Tweede Kamer met een advies over onderwijstijd. Aanleiding daarvoor is de hoge werkdruk die veel leraren ervaren. Met het onderzoek wil de Onderwijsraad dieperliggende problemen van de organisatie van het onderwijs en de...

Input gevraagd over jongens en meisjes in onderwijs

In het onderwijs presteren meisjes over de gehele linie beter dan jongens. De Onderwijsraad wil weten hoe dat komt en vraagt daarom iedereen die hier een visie op heeft om input.Zijn er oorzaken aan te wijzen in het onderwijsstelsel, in de manier waarop scholen met...