Pieter Huisman blijft bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht

Pieter Huisman blijft bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De herbenoeming is voor de periode tot 1 november 2021.

Huisman richt zich op regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs. Hij houdt zich ook bezig met legaliteit en legitimiteit van extern toezicht, mede in het licht van toenemende regionalisering van het onderwijs.

VOS/ABB houdt de bijzondere leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag mede in stand.

Helpdesk uitgebreid met nieuwe adviseur

De Helpdesk van VOS/ABB is per 1 augustus uitgebreid met een nieuwe juridisch adviseur. Het is mr. Hafida Amziab (29), die rechten heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is afgestudeerd in het ondernemingsrecht.

Hafida, geboren en getogen in Rotterdam, heeft veel zin in haar nieuwe functie bij VOS/ABB. ‘Arbeidsrecht heeft me altijd al geïnteresseerd, en ik vind het leuk om nu helemaal in het onderwijsrecht te duiken’, zegt ze. ‘Onderwijs zit in mijn hart. Als kind dacht ik altijd: ik word later schooljuf, of advocaat. Met deze functie bij VOS/ABB combineer ik die twee liefdes een beetje. De missie van VOS/ABB is immers: goed onderwijs voor alle kinderen. Ik vind het geweldig als ik daar een steentje aan kan bijdragen.’

Ook het team Helpdesk is blij met de komst van Hafida. Dit team bestaat verder uit mr. Céline Adriaansen, mr. José van Snek en mr. Ronald Bloemers. Met de nieuwe adviseur erbij kan de Helpdesk de leden nog beter van dienst zijn, zowel bij de directe beantwoording van vragen, als bij verzoeken om uitgebreidere advisering, dossierbehandeling en het verzorgen van cursussen.

In de eerste werkweken van Hafida, begin augustus, is het vanwege de schoolvakanties nog rustig bij de Helpdesk, zodat ze tijd heeft om zich goed in te werken. Als het schooljaar weer gaat beginnen, staat ook zij voor u klaar.
Overigens is de VOS/ABB Helpdesk de hele zomervakantie bereikbaar voor al uw vragen, zowel telefonisch als per e-mail.

Adviesrapport over samenwerkingsscholen samengevat

Het adviesrapport ‘Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden’ van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB heeft er een toegankelijke samenvatting van gemaakt.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW had het NCOR gevraagd om te bepalen welke ruimte de Grondwet biedt voor de versoepeling van de regels voor het vormen van een samenwerkingsschool.

Zijn adviesaanvraag kwam voort uit de complexiteit van de wetgeving, waarover eerder de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en de Onderwijsraad zich hebben gebogen. Op basis van het advies van het NCOR komt Dekker met een voorstel voor de aanpassing van de regels rondom de samenwerkingsschool.

Moeilijk leesbaar
Het rapport van de NCOR is moeilijk leesbaar en te begrijpen als u niet geheel thuis bent in de materie. Mr. Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB heeft er daarom een beter toegankelijke samenvatting van gemaakt.

Download het adviesrapport  Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden

Download de samenvatting door mr. Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl