Oproep tot delen van herstelopdrachten – PO/VO

Hoogleraar onderwijskunde Renée van Schoonhoven van de Vrije Universiteit in Amsterdam wil een artikel schrijven over herstelopdrachten van de Inspectie van het Onderwijs. Zij is daarvoor op zoek naar scholen die recent zo’n opdracht hebben gekregen. Van...

Leerstoel Conflictoplossing in onderwijs – PO/VO

Stichting Onderwijsgeschillen heeft bij de Universiteit Leiden de bijzondere leerstoel ‘Conflictoplossing en rechtsbescherming in het onderwijs’ gevestigd. Advocaat Brechtje Paijmans is voor een periode van vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar op...