Nieuwsbrief kernwaarden openbaar onderwijs – PO/VO

Heeft u al een abonnement op de e-mailnieuwsbrief over de kernwaarden van het openbaar onderwijs? In deze nieuwsbrieven komen ideeën, lesmaterialen en andere inspiratie die openbare scholen in de praktijk kunnen gebruiken om hun kernwaarden beter voor het voetlicht te...

Magazine Naar School! blikt vooruit op verkiezingen – PO/VO

Het voorjaarsnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB heeft in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een politiek tintje. Het gaat onder andere over het onzalige plan van D66 om het onderwijsgeld niet meer via de besturen te laten lopen, maar direct uit te...

Openbare scholen zijn de samenleving in het klein – PO/VO

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn zo betekenisvol, omdat ze de kernwaarden van de Nederlandse samenleving zijn. Dat benadrukt bestuurder Roel Versleijen van het Limburgse schoolbestuur Akkoord!-PO in een interview op het kernwaardenportaal...