Magazine School! over het succes van openbaar onderwijs

In het aprilnummer van magazine School! wordt uiteraard teruggeblikt op de succesvolle School!Week, maar er is natuurlijk ook aandacht voor andere succesverhalen uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zoals dat van openbare basisschool Op ’t Hof in...