Oekraïners opvangen in nabijheid van scholen – PO/VO

Gemeenten krijgen het advies om voor Oekraïense vluchtelingen stabiele en langdurige opvang te realiseren in de nabijheid van scholen. Dat staat in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is de taak van...

Gratis kinderopvang begint in Zeeuws-Vlaanderen – PO

Het nieuwe kabinet dat binnenkort op het bordes zal staan, kan een voorbeeld nemen aan gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Daar wordt in januari op drie locaties aan de grens met België kinderopvang gratis. Het is een pilot, waarvoor de schoolbesturen, gemeenten...

Ook in meivakantie moet er voldoende opvang zijn – PO

De gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties moeten er samen voor zorgen dat er in de meivakantie voldoende opvang is voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare leerlingen met een onveilige thuissituatie. Dat meldt het ministerie van OCW. De voor...