Nieuwe formats vaststellingsovereenkomsten – PO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stellen nieuwe formats voor vaststellingsovereenkomsten beschikbaar. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u deze formats gratis downloaden. De nieuwe formats zijn afgestemd op de situatie per 1 augustus aanstaande. Dan treedt...

Uitkeringskosten in mindering gebracht op bekostiging? – PO

Check goed de stukken van het UWV, Participatiefonds en DUO als het ministerie van OCW uitkeringskosten in mindering wil brengen op de bekostiging. In een recente rechtszaak in hoger beroep is OCW op dit punt namelijk hard op de vingers getikt. De zaak draaide om vele...

Participatiefonds verlaagt premie – PO

Het Participatiefonds (Pf) verlaagt met ingang van 2022 zijn premie van 3,5% naar 2,6%. De premie van het Vervangingsfonds (Vf) blijft 6,0%. De premie van het Pf kan omlaag op grond van een nieuwe prognose van uitkeringslasten. Voor die prognose zegt het Pf gebruik te...

Toelichting op modernisering Participatiefonds – PO

Het Participatiefonds (Pf) heeft op een rij gezet wat de modernisering van dit fonds per 1 augustus 2022 betekent.De invoering van de modernisering van het Pf stond aanvankelijk gepland op 1 augustus 2021. De coronacrisis en de verkiezingen veroorzaakten echter...

‘Behoud wettelijke basis bedrijfsgezondheidszorg’ – PO

De PO-Raad en de vakbonden willen de wettelijke basis voor de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) behouden. Ze stellen voor dit onder te brengen bij het Participatiefonds (Pf).Nu is het nog zo dat de BGZ is ondergebracht bij het Vervangingsfonds (Vf), maar dat houdt op te...