Nieuwe fase voor platform Naar Inclusiever Onderwijs – PO/VO

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs (NIO), dat een initiatief is van VOS/ABB, Verus en NCOJ, en de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO gaan per 1 augustus 2024 intensief met elkaar samenwerken. De organisaties maakten dit bekend...

‘Inclusief onderwijs begint bij de scholen’ – PO/VO

De route naar inclusief onderwijs is voor iedere school en regio anders, maar er valt veel van elkaar te leren. Dolf van Veen is een van de drijvende krachten achter het mede door VOS/ABB geïnitieerde Platform Naar Inclusiever Onderwijs. ‘Het belangrijkste is...

Wiersma hamert op belang inclusief onderwijs – PO/VO

Schrijnende verhalen van kinderen die geen (passende) zorgbegeleiding op school kunnen krijgen, maken duidelijk waarom het zo belangrijk om toe te werken naar inclusief onderwijs. Dat benadrukt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op Kamervragen. De vragen aan...

Subsidie voor activiteiten inclusiever onderwijs – PO/VO

Stichting Het Gehandicapte Kind stelt subsidie beschikbaar voor projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen. Scholen kunnen tot 31 juli subsidie aanvragen. De stichting stelt de subsidie beschikbaar in samenwerking met het Platform...