Bijna één op dertig racistische incidenten in scholen

Van de geregistreerde racistische incidenten in 2017 was ruim 3 procent in scholen. Dat meldt het Verwey Jonker Instituut.

In 2017 waren er 1652 geregistreerde racistische incidenten. De meeste daarvan deden zich voor in de directe woonomgeving of op de openbare weg (bij elkaar ruim 53 procent). Scholen scoren met ruim 3 procent (61 incidenten in 2017) relatief laag.

Bij de meeste racistische incidenten was sprake van discriminatie en/of belediging. Racistisch geweld komt veel minder vaak voor dan verbaal racisme.

Lees meer… 

Ruime meerderheid kiest voor Zwarte Piet

Zwarte Piet wint het ruimschoots van de roetveeg- en regenboogpieten. Dat blijkt uit het onderzoek Sinterklaasviering in het basisonderwijs van DUO Onderwijsonderzoek.

Van de schooldirecteuren die voor dit onderzoek zijn benaderd, geeft 85 procent aan dat Sinterklaas wordt vergezeld door de traditionele Zwarte Piet. Daarnaast geeft een kwart van de directeuren aan dat er (ook) één of meer roetveegpieten aanwezig zijn. Regenboogpieten worden genoemd in 4 procent van de antwoorden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er sterke regionale verschillen zijn. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en omgeving is de traditionele Zwarte Piet met 17 procent duidelijk een minderheid geworden. De roetveegpieten zijn in de grote steden met 84 procent ruim in de meerderheid.

Geen discussie over Zwarte Piet

Bijna driekwart van de directeuren geeft aan zich bij de keuze voor een traditionele of andersoortige Piet niet te hebben laten beïnvloeden door de discussie over het al of niet racistische karakter van Zwarte Piet.

Lees meer…

Actievoerders voor Zwarte Piet vallen basisschool binnen

Een openbare basisschool in Utrecht is donderdag binnengevallen door een actiegroep voor het behoud van Zwarte Piet. Dat melden diverse media.

Er kwamen donderdagmiddag ongeveer tien actievoerders verkleed als Zwarte Piet het plein van basisschool De Cirkel op. Ze gingen ook lokalen binnen. Dat gebeurde vlak voordat de school uitging. De actievoerders deelden pepernoten en stickers uit.

Ze verlieten de school zonder dat er geweld aan te pas hoefde te komen. Wel zouden zij discriminerende opmerkingen hebben gemaakt.

Directeur Jochem Grimmelikhuizen vertelt op Radio 1 dat de actievoerders hem overdonderden. De school heeft de actie bij de politie gemeld.

‘Vrienden’ in plaats van Zwarte Piet

In een brief die de directeur aan de ouders heeft gestuurd naar aanleiding van het incident, staat dat de school geen plek is voor demonstraties voor welk doel dan ook. ‘Deze actie staat haaks op hoe wij kinderen willen bijbrengen hoe je met elkaar omgaat en conflicten oplost’, aldus Grimmelikhuizen.

Het bestuur van SPO Utrecht, waar obs de Cirkel onder valt, beschouwt Zwarte Piet als een figuur met racistische kenmerken. Daarom neemt Sinterklaas geen Zwarte Pieten meer mee naar de Utrechtse openbare scholen, maar laat hij zich begeleiden door ‘vrienden’ aan wie tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet geen aanstoot kunnen nemen.

Beluister het gesprek met de directeur op Radio 1

Sinterklaas gaat voor Pieten in ‘vijftig tinten grijs’

Er komen geen gekleurde Pieten meer in het Sinterklaasjournaal, meldt de NOS. In plaats daarvan komen er Pieten in ‘vijftig tinten grijs’.

Mediadirecteur Willemijn Francissen zegt dat de NTR, die het Sinterklaasjournaal verzorgt, de eerdere gekleurde Pieter achteraf niet zo geslaagd vond. Wat er precies voor in de plaats komt, is nog afwachten. Francissen wil daar vooralsnog alleen over kwijt dat de NTR ‘voor een soort vijftig tinten grijs gaat, maar dan anders’, waarmee ze een verwijzing maakt naar het erotische boek en dito film Fifty Shades of Grey.

Vanaf 13 november is het Sinterklaasjournaal weer op tv.

Zwarte Piet vooral buiten Randstad zwart

Het verschilt per gemeente, per scholenkoepel en zelfs van school tot school hoe Zwarte Piet eruitziet, meldt de NOS op basis van een rondgang langs verschillende scholen in het land. Vooral buiten de Randstad is Piet zwart.

Volgens de NOS kijken scholen vooral naar de samenstelling van de wijk waarin ze staan bij het bepalen van het uiterlijk van de vaak kolderieke ondersteuners van Sinterklaas. Dat is ook het advies dat veel schoolbesturen geven.

Een aantal schoolbesturen heeft een pietenrichtlijn uit die is gebaseerd op een uitspraak van het College van de Rechten van de Mens. In die uitspraak staat dat Piet af moet van zijn zwarte kleur, rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen. Deze kenmerken worden door een deel van de mensen geassocieerd met racisme en slavernij.

Uit de rondgang van de NOS blijkt dat Piet vooral buiten de Randstad zwart is en dat Piet in de Randstad een meer divers uiterlijk heeft. Daarbij kan worden gedacht aan gekleurde pieten en zogenoemde roetveegpieten.

Lees meer…

Wat doet u na racistische opmerking van ouder?

Op de website van het Vlaamse onderwijstijdschrift Klasse Magazine staat hoe scholen kunnen omgaan met racistische opmerkingen van ouders. De tips komen van Cathy de Raes. Zij is voorzitter van het kernteam Basisonderwijs aan de Hogeschool Gent en lector in oudercommunicatie.

De Raes geeft de volgende tips:

  1. Wees duidelijk: dit kan niet door de beugel.
  2. Houd het incident zo klein mogelijk.
  3. Beperk de chaos en het tumult zo veel mogelijk.
  4. Praat met de ouder
  5. Wijs op het belang van een veilige leeromgeving.
  6. Keur het gedrag af, niet de persoon.
  7. Voer een antiracismebeleid: voor en door ouders.
  8. Geef het beleid van de school kleur met aantrekkelijke posters.
  9. Zet aan tot actie in het schoolreglement.

Op de website van Klasse staan toelichtingen bij de tips.

 

Schoolboeken vol met raciale en koloniale stereotypen

Nederlandse schoolboeken staan nog vol raciale en koloniale stereotypen, concludeert de Amerikaanse onderzoekster Melissa Weiner. Dit meldt de website van magazine Profielen van de Hogeschool Rotterdam.

Weiner en een groep Nederlandse onderzoekers bestudeerden 203 Nederlandse schoolboeken, vooral geschiedenisboeken, die in de periode 1980-2011 zijn gepubliceerd. Ze keken naar de manier waarop er werd geschreven over Afrika, kolonialisme en slavernij en naar de manier waarop deze thema’s werden verbeeld.

Schoolboeken negeren slavernijverzet

In geen enkel schoolboek worden Nederlandse personen of bedrijven verantwoordelijk gehouden voor slavernij, concludeerden zij. En er is weinig tot geen aandacht voor de extreme wreedheden die zijn gepleegd door Nederlandse ondernemers en plantagehouders. Bovendien worden slaven voorgesteld alsof ze geen menselijke eigenschappen hebben, wordt het slavenverzet genegeerd en worden raciale stereotypen bekrachtigd.

Dat is een probleem, zegt Weiner, omdat de beelden uit deze schoolboeken mede beïnvloeden hoe kinderen vandaag kijken naar ras, discriminatie en ongelijkheid.

Lees meer…

Scholen met traditionele Zwarte Piet niet racistisch

Scholen die voor de traditionele Zwarte Piet kiezen, maken zich niet schuldig aan racisme. Dat is af te leiden uit de reactie van de Nederlandse regering op aanbevelingen van het VN-comité tegen rassendiscriminatie.

De regering schrijft dat het het sinterklaasfeest een eeuwenoude traditie is die wordt vormgegeven door de samenleving en die is blijven bestaan door te veranderen. ‘De regering onderschrijft met het VN-comité tegen rassendiscriminatie, dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen. Deze kunnen onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand werken en mensen kwetsen.’

Maar in de reactie van de regering staat ook mensen die het feest altijd met veel vreugde vieren niet automatisch racisten zijn. ‘Het kabinet is van mening dat een verbod op Zwarte Piet van staatswege niet de uitweg is maar dat de overheid een rol kan spelen om een respectvolle nationale dialoog te faciliteren zodat er vanuit de maatschappij initiatieven ontstaan om Zwarte Piet te veranderen in een figuur die iedereen recht doet.’

Oproep tot verzuim vanwege Zwarte Piet

De Stichting Nederland Wordt Beter adviseert ouders om hun kinderen thuis te houden als Sinterklaas met Zwarte Piet op school komt.

De stichting verzet zich tegen Zwarte Piet, omdat die een ‘raciale karikatuur’ zou zijn waaraan kinderen niet mogen worden blootgesteld. In haar verzet refereert de stichting geregeld aan het slavernijverleden.

Er staat een voorbeeldbrief online waarmee ouders officieel aan de directeur van de school kunnen laten weten dat hun kind vanwege de aanwezigheid van Zwarte Piet thuis blijft.

Als de schoolleiding geen gehoor geeft aan het verzoek om samen na te denken over een oplossing, wordt ouders geadviseerd de briefwisseling naar de leerplichtambtenaar door te sturen met de mededeling dat het vanwege de aanwezigheid van Zwarte Piet noodzakelijk is om het kind thuis te houden.

Volgens de stichting is de kans groot dat de leerplichtambtenaar dan geen actie onderneemt. In principe staat er een boete van 75 euro per dag op het ongeoorloofd thuis houden van een leerplichtig kind.

Sinterklaas wil niet op de kwestie reageren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl