Ruime meerderheid kiest voor Zwarte Piet

Zwarte Piet wint het ruimschoots van de roetveeg- en regenboogpieten. Dat blijkt uit het onderzoek Sinterklaasviering in het basisonderwijs van DUO Onderwijsonderzoek.

Van de schooldirecteuren die voor dit onderzoek zijn benaderd, geeft 85 procent aan dat Sinterklaas wordt vergezeld door de traditionele Zwarte Piet. Daarnaast geeft een kwart van de directeuren aan dat er (ook) één of meer roetveegpieten aanwezig zijn. Regenboogpieten worden genoemd in 4 procent van de antwoorden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er sterke regionale verschillen zijn. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en omgeving is de traditionele Zwarte Piet met 17 procent duidelijk een minderheid geworden. De roetveegpieten zijn in de grote steden met 84 procent ruim in de meerderheid.

Geen discussie over Zwarte Piet

Bijna driekwart van de directeuren geeft aan zich bij de keuze voor een traditionele of andersoortige Piet niet te hebben laten beïnvloeden door de discussie over het al of niet racistische karakter van Zwarte Piet.

Lees meer…

Actievoerders voor Zwarte Piet vallen basisschool binnen

Een openbare basisschool in Utrecht is donderdag binnengevallen door een actiegroep voor het behoud van Zwarte Piet. Dat melden diverse media.

Er kwamen donderdagmiddag ongeveer tien actievoerders verkleed als Zwarte Piet het plein van basisschool De Cirkel op. Ze gingen ook lokalen binnen. Dat gebeurde vlak voordat de school uitging. De actievoerders deelden pepernoten en stickers uit.

Ze verlieten de school zonder dat er geweld aan te pas hoefde te komen. Wel zouden zij discriminerende opmerkingen hebben gemaakt.

Directeur Jochem Grimmelikhuizen vertelt op Radio 1 dat de actievoerders hem overdonderden. De school heeft de actie bij de politie gemeld.

‘Vrienden’ in plaats van Zwarte Piet

In een brief die de directeur aan de ouders heeft gestuurd naar aanleiding van het incident, staat dat de school geen plek is voor demonstraties voor welk doel dan ook. ‘Deze actie staat haaks op hoe wij kinderen willen bijbrengen hoe je met elkaar omgaat en conflicten oplost’, aldus Grimmelikhuizen.

Het bestuur van SPO Utrecht, waar obs de Cirkel onder valt, beschouwt Zwarte Piet als een figuur met racistische kenmerken. Daarom neemt Sinterklaas geen Zwarte Pieten meer mee naar de Utrechtse openbare scholen, maar laat hij zich begeleiden door ‘vrienden’ aan wie tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet geen aanstoot kunnen nemen.

Beluister het gesprek met de directeur op Radio 1

Wat doet u na racistische opmerking van ouder?

Op de website van het Vlaamse onderwijstijdschrift Klasse Magazine staat hoe scholen kunnen omgaan met racistische opmerkingen van ouders. De tips komen van Cathy de Raes. Zij is voorzitter van het kernteam Basisonderwijs aan de Hogeschool Gent en lector in oudercommunicatie.

De Raes geeft de volgende tips:

  1. Wees duidelijk: dit kan niet door de beugel.
  2. Houd het incident zo klein mogelijk.
  3. Beperk de chaos en het tumult zo veel mogelijk.
  4. Praat met de ouder
  5. Wijs op het belang van een veilige leeromgeving.
  6. Keur het gedrag af, niet de persoon.
  7. Voer een antiracismebeleid: voor en door ouders.
  8. Geef het beleid van de school kleur met aantrekkelijke posters.
  9. Zet aan tot actie in het schoolreglement.

Op de website van Klasse staan toelichtingen bij de tips.

 

Scholen met traditionele Zwarte Piet niet racistisch

Scholen die voor de traditionele Zwarte Piet kiezen, maken zich niet schuldig aan racisme. Dat is af te leiden uit de reactie van de Nederlandse regering op aanbevelingen van het VN-comité tegen rassendiscriminatie.

De regering schrijft dat het het sinterklaasfeest een eeuwenoude traditie is die wordt vormgegeven door de samenleving en die is blijven bestaan door te veranderen. ‘De regering onderschrijft met het VN-comité tegen rassendiscriminatie, dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen. Deze kunnen onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand werken en mensen kwetsen.’

Maar in de reactie van de regering staat ook mensen die het feest altijd met veel vreugde vieren niet automatisch racisten zijn. ‘Het kabinet is van mening dat een verbod op Zwarte Piet van staatswege niet de uitweg is maar dat de overheid een rol kan spelen om een respectvolle nationale dialoog te faciliteren zodat er vanuit de maatschappij initiatieven ontstaan om Zwarte Piet te veranderen in een figuur die iedereen recht doet.’