Nooit wanbeheer of fraude bij samenwerkingsverbanden – PO/VO

Sinds het bestaan van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs is daar nog nooit wanbeheer of fraude geconstateerd. Dat melden de demissionaire onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul. Periodiek onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs elk...

Uitleg over btw bij detachering samenwerkingsverbanden – PO/VO

De Belastingdienst geeft verduidelijking over de vraag wanneer samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs voor het inlenen van personeel van onderwijsinstellingen btw verschuldigd zijn. In de Voorjaarsnota 2022 nam de regering een bedrag van € 30 miljoen op voor...