Hoe legt samenwerkingsverband verantwoording af?

Op 14 april is er bij ons in Woerden een bijeenkomst waarop wordt ingegaan op de wijze waarop samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs verantwoording kunnen afleggen. Deze bijeenkomst is ook interessant voor schoolbestuurders. Deelname is gratis als uw...

Hoe legt samenwerkingsverband verantwoording af?

Op 14 april is er bij ons in Woerden een bijeenkomst waarop wordt ingegaan op de wijze waarop samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs verantwoording kunnen afleggen. Deze bijeenkomst is ook interessant voor schoolbestuurders. Deelname is gratis als uw...

Themabijeenkomsten passend onderwijs en governance

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert drie themabijeenkomsten over passend onderwijs en governance. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor (school)bestuurders en directeuren van samenwerkingsverbanden.Governance binnen het samenwerkingsverbanden (SWV) is...

Achterstandsgeld niet via samenwerkingsverbanden

Het is op dit moment niet verstandig om om de uitvoering van de gewichtenregeling over te hevelen naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.VVD-Kamerlid Karin Straus kwam met...

Niet bij samenwerkingsverband: strafkorting

Twee scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland en Zeeland zijn tijdelijk gekort op hun bekostiging, omdat ze niet zijn aangesloten bij een erkend samenwerkingsverband passend onderwijs.De scholen zijn tegen deze strafkorting in beroep gegaan bij de afdeling...