Nooit wanbeheer of fraude bij samenwerkingsverbanden – PO/VO

Sinds het bestaan van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs is daar nog nooit wanbeheer of fraude geconstateerd. Dat melden de demissionaire onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul. Periodiek onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs elk...

Onafhankelijk toezicht samenwerkingsverbanden verplicht – PO/VO

In de loop van dit jaar komt er een internetconsultatie over een voorstel voor een wettelijke verplichting van onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden. Dat melden demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul en staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS in...

Uitleg over btw bij detachering samenwerkingsverbanden – PO/VO

De Belastingdienst geeft verduidelijking over de vraag wanneer samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs voor het inlenen van personeel van onderwijsinstellingen btw verschuldigd zijn. In de Voorjaarsnota 2022 nam de regering een bedrag van € 30 miljoen op voor...

Bekostiging moet bijdragen aan inclusief onderwijs – PO

Er moet een bekostigingssystematiek komen die bijdraagt aan inclusief onderwijs, minder bureaucratie en een ondersteuningsbudget dat past bij de huidige realiteit. Dat staat in een brief van onder andere de PO-Raad en de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO) aan...