Onvoldoende zicht op overhead samenwerkingsverbanden

Het blijkt niet mogelijk om in het kader van passend onderwijs een goede kwantitatieve vergelijking te maken tussen de overhead van de oude en de nieuwe samenwerkingsverbanden.Dat staat in de rapportage Feitelijke en ervaren bureaucratie van onder andere het Kohnstamm...

Samenwerkingsverband gaat beslissen over LWOO/PRO

Samenwerkingsverbanden beslissen vanaf 1 augustus 2018 zelf welke vmbo-leerlingen leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) volgen en welke leerlingen het beste passen op het praktijkonderwijs (PRO).Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede...