Handreiking Integraal Huisvestingsplan – PO/VO

De Handreiking Integraal Huisvestingsplan geeft een uitgebreid beeld van hoe het IHP-proces kan worden ingestoken en welke mijlpalen daarbij ondersteunend kunnen zijn. In een integraal huisvestingsplan maken gemeenten en schoolbesturen afspraken over wie waarvoor...

Kennisbijeenkomst exploitatiegericht bouwen – PO/VO

Onze huisvestingspartner HEVO organiseert een kennisbijeenkomst over exploitatiegericht bouwen. Data voor exploitatiegericht bouwen zijn van belang voor een gezonde en toekomstgerichte school. Denk aan data over medegebruik van het schoolgebouw in de avonduren. Dit...

Kostenconfigurator nieuwbouw school – PO/VO

VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisvesting HEVO heeft de kostenconfigurator voor nieuwbouw geactualiseerd op basis van het prijspeil op 1 januari 2023.  U kunt met dit rekeninstrument snel inzichtelijk maken wat nieuwbouw van een schoolgebouw kost....

‘Vaart maken met verduurzaming schoolgebouwen’ – PO/VO

Ongeveer de helft van de circa 9.300 schoolgebouwen in Nederland moet vernieuwd worden. Dat is een schatting van Bouwend Nederland. De vereniging van bouw- en infrabedrijven dringt erop aan vaart te maken met de verduurzaming van scholen. Bouwend Nederland is bezig om...

Miljarden nodig voor gezonde schoolgebouwen – PO/VO

Het kabinet moet structureel minstens 730 miljoen euro per jaar investeren in goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen. Dat staat in een manifest van onder andere de PO-Raad en VO-raad. In het manifest staat dat een groot deel van de 2,5 miljoen kinderen en 285.000...