Rekenkamer doet onderzoek naar schoolgebouwen

De Algemene Rekenkamer heeft de website checkjeschoolgebouw.nl gelanceerd. Daarmee wil de rekenkamer een beeld krijgen van de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Docenten, scholieren en ouders worden uitgenodigd hun ervaringen met schoolgebouwen te delen.Het gaat om...