SLO zoekt teams die willen meedenken over kerndoelen – PO/VO

SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- en rekencoördinatoren en IB’ers die als team van een school willen meedenken over de bruikbaarheid van de conceptkerndoelen Nederlands en/of rekenen en wiskunde. Aanmelden kan tot en met 18 december. SLO organiseert...

Praktijkgerichte havo-examens vanaf 2022-2023 – VO

In opdracht van het ministerie van OCW worden twee praktijkgerichte examenprogramma’s voor de havo ontwikkeld, waarmee havo-scholen vanaf schooljaar 2022-2023 aan de slag kunnen.De examens worden ontwikkeld door SLO, het expertisecentrum voor het curriculum....

‘Inclusiever onderwijs vereist duidelijke doelen’- PO/VO

Inclusiever onderwijs kan een succes worden als de doelgroep en de doelen duidelijk worden afgebakend. Dat benadrukt senior raadsadviseur Hein Broekkamp van de Onderwijsraad in een artikel in magazine SLO Context VO. Hij was betrokken bij de totstandkoming van het...