Wees op tijd met monitor sociale veiligheid! – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs wijst alle scholen erop dat zij uiterlijk op 1 juli een samenvatting van hun monitor over sociale veiligheid moeten hebben aangeleverd. Alle scholen voor basis-, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs moeten ieder jaar onderzoeken...

Informatie sociale veiligheid nog niet aangeleverd? – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs dreigt met financiële sancties voor scholen die niet op tijd informatie aanleveren voor de monitor sociale veiligheid. Scholen moeten jaarlijks monitoren of hun leerlingen zich veilig voelen. Voor 1 juli moeten zij de gegevens hierover...

Meeste leerlingen en personeelsleden voelen zich veilig – PO/VO

Een zeer ruime meerderheid van de leerlingen en het personeel voelt zich veilig op school. Ook het welbevinden onder leerlingen in het primair onderwijs is veelal positief. In het voortgezet onderwijs is het welbevinden onder leerlingen iets beter dan vorig jaar. Dat...

COC-leerlijn niet verplicht, sociale veiligheid wel – PO

Scholen zijn niet verplicht om de leerlijn van het COC over genderdiversiteit te gebruiken. Maar ze zijn wel verplicht om zich aan de wet te houden, onder meer wat betreft sociale veiligheid. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op Kamervragen van...

Verplicht menstruatie melden gaat veel te ver! – PO/VO

Scholen mogen regels vaststellen die gebaseerd zijn op hun grondslag, maar die regels moeten binnen de normen blijven die gelden ten aanzien van sociale veiligheid. Dat benadrukt onderwijsminister Dennis Wiersma in reactie op de regel van de Islamitische...