Meer voortijdig schoolverlaters – VO

Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in het schooljaar 2021-2021 toegenomen tot ruim 30.000. Het schooljaar daarvoor waren het er ruim 24.000. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil dat het aantal vsv’ers (jongeren die zonder startkwalificatie het...

Meer voortijdig schoolverlaters – VO

Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in het schooljaar 2020-2021 toegenomen tot 24.385. Dit betekent dat 1,87% van de jongeren tussen 12 en 23 jaar zonder startkwalificatie het onderwijs verliet. In het schooljaar daarvoor was dat 1,72%. Dat meldt...

Meer focus op kansengelijkheid en startkwalificatie – PO/VO

Het primair onderwijs moet meer leerlingen naar vervolgonderwijs helpen dat uitmondt in een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Het Platform Toekomst van Arbeid legt in het rapport Investeren in mensen ook de focus op kansengelijkheid. In het rapport staat dat er...