Plan voor hogere rente op studieschulden ingetrokken

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft haar plan voor een hogere rente op studieschulden ingetrokken. Er was onvoldoende steun voor in de Eerste Kamer. Ook studenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs waren ertegen.

De 75 Eerste-Kamerleden hadden persoonlijke brieven gekregen van 75 leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Daarin stond waarom de renteverhoging volgens hen een slecht idee was. De brievenactie kreeg steun van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren en het Interstedelijk Studenten Overleg.

Volgens het kabinet was het nodig om binnen het leenstelsel voor studenten meer rente te rekenen om zo de overheidsfinanciën binnen de perken te houden. De tegenstanders stelden dat door een hogere rente de studieschulden uit de pan zouden rijzen. Dat zou de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verder onder druk zetten.

Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler gaf de doorslag. Zij zag het plan van Van Engelshoven niet zitten. Daardoor was er in de Senaat net geen meerderheid voor te vinden. Duthler werd onlangs uit de VVD gezet, maar bleef in de Eerste Kamer.

Ook de fractie van D66, de partij van Van Engelshoven, zag het plan niet zitten.

Brieven tegen renteverhoging hebben gewenste effect

De brieven uit het voortgezet onderwijs tegen een hogere rente op studieschulden, hebben het gewenste effect: de renteverhoging gaat waarschijnlijk niet door.

De persoonlijke brieven van 75 leerlingen waren gericht aan de 75 leden van de Eerste Kamer. Zij debatteerden dinsdag over de verhoging van de rente op studieschulden. Het blijkt dat daar in de Senaat onvoldoende steun voor is. Het lijkt er nu sterk op dat de renteverhoging niet doorgaat.

De brievenactie was een initiatief van leerlingen uit het hele land. De actie kreeg steun van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Volgens het kabinet is het nodig om binnen het leenstelsel voor studenten meer rente te rekenen om zo de overheidsfinanciën binnen de perken te houden. De tegenstanders stellen dat door een hogere rente de studieschulden uit de pan zouden rijzen. Dat zou de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verder onder druk zetten.

Leerlingen tegen hogere rente studieschulden

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs dringen er bij de Eerste Kamer op aan de voorgenomen verhoging van de rente op studieschulden tegen te houden.

Alle 75 senatoren hebben een persoonlijke brief van 75 leerlingen uit havo 4 of vwo 5 gekregen. De afzenders vinden het niet rechtvaardig om vier jaar na de invoering van het leenstelsel ‘jongeren te belasten met nog een hogere rente’.

Voorzitter Jordy Klaas van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hierover: ‘Voor scholieren is dit voorstel weer een verhoging van de drempel om te gaan studeren wat en waar je wil’.

Voorzitter Tom van den Brink van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zegt dat ‘een jonge generatie een nog hogere schuldenberg’ tegemoet gaat als de Eerste Kamer instemt met een verhoging van de rente op studieschulden.

Lees meer…