Mogelijk uitstel subsidie Ontwikkelkracht – PO/VO

De subsidieregeling Ontwikkelkracht voor komend schooljaar loopt mogelijk vertraging op doordat er eerst nog over moet worden gepraat in Tweede Kamer. Jelle Soepboer van NSC wil er een debat over. Onderwijsminister Mariëlle Paul wijst er in deze brief op dat scholen...

Tweede subsidieronde School en omgeving – PO/VO

Van 1 tot en met 30 april kunnen scholen weer de subsidie School en omgeving aanvragen om samen met gemeenten en lokale aanbieders extra activiteiten aan te bieden, zoals huiswerkbegeleiding, techniek, sport of cultuur. Door een wijziging van de subsidieregeling...

Stimuleringsbijdrage ‘Lekker naar buiten!’ – PO

Scholen kunnen tot en met 15 april via MijnGezondeSchool subsidie aanvragen voor voedseleducatie en andere gezondheidsthema’s. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om bijvoorbeeld met leerlingen te moestuinieren of te koken. Het is ook mogelijk om een deskundige of...

Subsidie techniek voor gehele vmbo – VO

De subsidieregeling voor sterk techniekonderwijs wordt verbreed naar het techniekonderwijs in het gehele vmbo. Dat meldt onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds 2018 maakt het kabinet structureel € 100 miljoen vrij voor de versterking...