Subsidie tegen onnodig zittenblijven – VO

Tot 1 mei kunnen scholen voor voortgezet onderwijs subsidie aanvragen om te voorkomen dat leerlingen onnodig blijven zitten. Per school is er maximaal 15.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling Voorkomen onnodig zittenblijven is in de plaats gekomen van de...

Gezonde leefstijl op school stimuleren – PO/VO

Tot en met 19 april kunnen scholen een aanvraag indienen voor ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl. Daarvoor zijn drie stimuleringsregelingen. Op de website gezondeschool.nl staat alle informatie over de regelingen: Gezonde School 2022-2023Gezonde...

Tweede aanvraagronde subsidie bewegingsonderwijs – PO

Voor de tweede aanvraagronde van de subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs is 4,2 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Zij kunnen naar verwachting van 15 april tot 15 mei een aanvraag...

Overzicht HRM-subsidies geactualiseerd – PO/VO

HRM-experts Addy Nieuwenhuis en Ivo Israel van VOS/ABB hebben het online overzicht van HRM-gerelateerde subsidies vernieuwd. U vindt het overzicht onder HRM bij Praktisch en nuttig op deze website. U kunt ook op onderstaande link klikken: Download overzicht...

Lerarenbeurs met jaar verlengd – PO/VO

De Lerarenbeurs is met een jaar verlengd. In het schooljaar 2022-2023 is in totaal 76.586.000 euro beschikbaar. Daarvan is 22.764.000 euro bestemd voor leraren in het primair onderwijs en 32.378.000 euro voor leraren in het voortgezet onderwijs. Dit staat in deze...