Lerarenbeurs aanvragen kan van 1 april t/m 15 mei – PO/VO

Voor het komende studiejaar 2021-2022 is de subsidieregeling Lerarenbeurs op een aantal punten gewijzigd. Dat heeft te maken met het feit dat in 2020 een deel van de aanvragen moest worden afgewezen vanwege het bereiken van het subsidieplafond. De aanvraagperiode...

Subsidieregeling doorstroomprogramma’s aangepast – PO/VO

De subsidieregeling voor doorstroomprogramma’s is op twee punten gewijzigd. Dat heeft te maken met de coronacrisis. De eis dat een doorstroomprogramma ten minste 100 klokuren beslaat is aangepast. Deze eis had betrekking op het eerste leerjaar van het voortgezet...