Geen paasontbijt, wel Suikerfeest

‘Basisscholen bepalen zelf welke feesten, vieringen of herdenkingen op school plaatsvinden’. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen na een bericht over de openbare Theo Thijssenschool in Amsterdam, die dit schooljaar het paasontbijt overslaat en aandacht besteedt aan het islamitische Suikerfeest. Dit werd in oktober gemeld in deze nieuwsbrief van de school.

De Kamervragen waren van de VVD-Kamerleden Rudmer Heerema en Bente Becker. Zij wilden onder meer van de minister weten of ook hij vindt dat ‘Nederlandse tradities’ op scholen niet mogen plaatsmaken voor ‘tradities uit andere religies en culturen, zoals het Suikerfeest’.

Slob antwoordt daarop dat scholen zelf bepalen hoe ze leerlingen kennis laten maken met ‘geestelijke stromingen die in Nederland een belangrijke rol spelen’. Hij voegt eraan toe dat scholen zich moeten richten ‘op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, op het leren over de pluriforme samenleving en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten’.

Het is volgens de minister aan de school om hier in overleg met de ouders en de leerkrachten een passende invulling aan te geven.

Aandacht voor verschillende stromingen

De school legt uit dat het paasontbijt dit jaar wordt overgeslagen, omdat het moeilijk te combineren is met de meivakantie en ‘lopende thema’s’. Tevens benadrukt de school ook aandacht te besteden aan het pesachfeest binnen het jodendom, het lichtjesfeest (Divali) binnen het hindoeïsme en aan het christelijke kerstfeest (met het kerstdiner). De school besteedt bovendien aandacht aan het humanisme.

Lees meer…

‘Suikerfeest moet officiële feestdag worden’

Het Suikerfeest moet een officiële feestdag worden, vindt directeur Josje Boshoff van openbare basisschool Pantarijn in Rotterdam.

Boshoff doet haar uitspraak in een reportage van RTV Rijnmond. Die reportage gaat over de viering van het Suikerfeest en scholen die islamitische leerlingen hiervoor vrij geven. Eén op de drie openbare basisscholen in Rotterdam doet dat.

De directeur van obs Pantarijn vindt dat het tijd is om van het Suikerfeest een officiële religieuze feestdag te maken. In dit kader vergelijkt ze het feest met Kerstmis.

Dekker herhaalt: vrije dag rond Suikerfeest mag

Scholen hebben de vrijheid om bijvoorbeeld rond het Suikerfeest een vrije dag in te roosteren, maar van het inruilen van nationale of christelijke feestdagen voor andere feestdagen is niet aan de orde. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus. Eerder antwoordde hij dit al op vragen van de PVV.

De vragen Straus volgden op een artikel van The Post Online waarin stond dat scholen nationale of christelijke feestdagen zouden mogen inruilen voor andere feestdagen, zoals het islamitische Suikerfeest.

Dekker zegt nu dat er verwarring kan zijn ontstaan, omdat het niet gaat om het inruilen van feestdagen, maar om het inroosteren van een vrije dag rond bijvoorbeeld het Suikerfeest. ‘Het inruilen van nationale of christelijke feestdagen voor andere feestdagen is niet alleen onwenselijk, het is ook niet toegestaan (…)’, benadrukt de staatssecretaris.

Vrije dag rond Suikerfeest

Basisscholen mogen echter wél maximaal zeven keer per schooljaar een vierdaagse schoolweek, en hiermee dus een extra vrije dag, inroosteren voor de groepen 3 tot en met 8.’

Eerder zei Dekker in antwoord op Kamervragen van de PVV al dat de medezeggenschapsraad ermee moet instemmen om bijvoorbeeld in het kader van het Suikerfeest een vrije dag in te roosteren.

Het Suikerfeest is dit jaar afhankelijk van de groep die het viert in de periode van 6 tot en met 9 juli.

Holocaust en cultuurrelativisme

Straus betrok in haar vragen over het vrijgeven rond islamitische feestdagen ook de moeite die sommige scholen hebben om gevoelige onderwerpen, zoals de Holocaust, aan de orde stellen. Ze sprak in dit kader tevens van cultuurrelativisme in het onderwijs en vroeg Dekker of hij ook ziet dat ‘onze Nederlandse waarden’ te grabbel worden gegooid.

Dekker verwijst in zijn antwoorden naar de recente publicatie Twee werelden, twee werkelijkheden van Margalith Kleijwegt. Die publicatie geeft volgens hem een waardevol inzicht in thema’s die moeilijk bespreekbaar kunnen zijn in de klas en de manier waarop leraren hiermee omgaan.

‘Hoewel deze rapportage zich niet meteen leent voor het vaststellen van een trend, neem ik deze en andere geluiden zeer serieus. Mochten de signalen toenemen, dan wil ik bezien of en hoe we scholen beter in positie kunnen brengen om deze ontwikkeling tegen te gaan’, aldus de staatssecretaris.

Holocaust in Kamervragen over islamitische feestdagen

Tweede Kamerlid Karin Straus wil niet dat scholen nationale en/of christelijke feestdagen inruilen voor islamitische feestdagen. Ze stelt hierover vragen aan partijgenoot en staatssecretaris Sander Dekker van OCW, waarbij zij ook ingaat op onderwerpen als de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de holocaust.

De vragen van Straus volgen op antwoorden van Dekker op eerdere Kamervragen van de PVV. De staatssecretaris legde in zijn antwoorden op die vragen uit dat een school zelf bepaalt of en in welke gevallen vieringen of herdenkingen plaatsvinden.

Scholen mogen maximaal zeven keer per schooljaar een vierdaagse schoolweek inroosteren, buiten de weken die al vierdaags zijn omdat daar een algemene feestdag in valt. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten hier dan wel mee instemmen.

Leidende westerse cultuur
De staatssecretaris weerspreekt dat met het vieren van islamitische feestdagen, zoals het Suikerfeest, ‘de assimilatie van andere bevolkingsgroepen niet tot stand kan komen als de leidende westerse cultuur en identiteit worden uitgewist door het toegeven aan de islam’, zoals de PVV het uitdrukte.

‘In Nederland heeft iedereen het recht om te leven volgens de eigen geloofsovertuiging, levensbeschouwing of culturele identiteit’, aldus Dekker. Hij is dan ook niet bereid om ‘de introductie van islamitische evenementen, alsmede de vervanging van westerse/christelijke feestdagen door islamitische met hand en tand tegen te houden’, zoals de PVV hem had gevraagd.

Onze Nederlandse waarden
VVD-Kamerlid Straus benadrukt in haar vragen aan de staatssecretaris dat zij het van groot belang vindt ‘dat scholen in Nederland de Nederlandse tradities, cultuur en waarden actief uitdragen en op hun leerlingen overbrengen’. Daar horen volgens haar de betekenis en achtergrond van nationale feestdagen bij.

Zij vindt ook dat christelijke feestdagen die een lange traditie in de Nederlandse samenleving hebben, niet mogen worden ingeruild voor bijvoorbeeld islamitische feestdagen. Straus signaleert dat er ‘een trend gaande is, waarbij onze Nederlandse waarden soms te gemakkelijk aan de kant worden gezet’.

Gelijkwaardigheid en holocaust
Zij rept in dit kader van ‘cultuurrelativisme’ dat volgens haar in de dagelijkse praktijk in scholen zichtbaar wordt. Daarbij stelt zij de vraag of docenten wel voldoende toegerust zijn om op school gevoelige thema’s te bespreken, zoals de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en het bestaan van de holocaust.

Ze vraagt Dekker om in overleg te treden met de PO-Raad en VO-raad ‘om de trend van het opgeven van onze waarden en tradities onder de aandacht te brengen, de onwenselijkheid daarvan over te brengen en met hen te bespreken hoe deze trend snel gekeerd kan worden’.

Tweede Pinksterdag
Het cultuurrelativisme waar Straus het over heeft, kwam in februari ook aan bod in een interview in Trouw met VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: ‘Wij doen in Nederland heel veel concessies aan de manier van leven, onze waarden. Amsterdamse schoolbesturen, die open staan voor het omruilen van Tweede Pinksterdag voor het Suikerfeest, in plaats van ferm te wijzen op de joods-christelijke geschiedenis van ons land’, aldus Zijlstra.

In 2008 was het Suikerfeest ook aanleiding voor discussie in de Tweede Kamer. CDA, PvdA en VVD benadrukten toen ook dat een vrije dag voor het Suikerfeest niet ten koste mocht gaan van het verlof op nationale feestdagen, zoals (toen nog) Koninginnedag. Er werd toen ook gezegd dat christelijke feestdagen er niet door in het gedrang mochten komen.

Lees meer…

School bepaalt zelf of Suikerfeest wordt gevierd

Een school bepaalt zelf of en in welke gevallen vieringen of herdenkingen plaatsvinden. Dat antwoordt staatsscecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van de PVV over scholen die het Suikerfeest vieren.

Dekker legt uit dat scholen maximaal zeven keer per schooljaar een vierdaagse schoolweek kunnen inroosteren, buiten de weken die al vierdaags zijn omdat daar een algemene feestdag in valt. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten hier dan wel mee instemmen.

De staatssecretaris vindt niet dat met het vieren van het Suikerfeest ‘de assimilatie van andere bevolkingsgroepen niet tot stand kan komen als de leidende westerse cultuur en identiteit worden uitgewist door het toegeven aan de islam’, zoals de PVV het uitdrukt.

‘In Nederland heeft iedereen het recht om te leven volgens de eigen geloofsovertuiging, levensbeschouwing of culturele identiteit’, aldus Dekker. Hij is dan ook niet bereid om ‘de introductie van islamitische evenementen, alsmede de vervanging van westerse/christelijke feestdagen door islamitische met hand en tand tegen te houden’, zoals de PVV hem had gevraagd.

Het Suikerfeest wordt dit jaar gevierd van 6 tot en met 9 juli.

Schoolbesturen 020 boos over Parool-bericht Suikerfeest

Het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) is niet te spreken over een bericht in de lokale krant Het Parool over de mogelijkheid een vrije dag in te plannen voor het islamitische Suikerfeest.

‘De uitspraak ‘Amsterdamse schoolbesturen voelen wel iets voor een vrije schooldag tijdens het Suikerfeest’ komt van een journalist van Het Parool en niet van de Amsterdamse schoolbesturen’, zo meldt voorzitter Herbert de Bruijne in een persbericht van het BBO.

Er is volgens hem gezegd dat er altijd bereidheid is te praten over vragen die vanuit de samenleving komen. ‘Wij zijn publieke instellingen die vragen en verzoeken vanuit ouders en leerlingen niet uit te weg gaan. Of het nu gaat over Zwarte Piet, gezond eten of vrije dagen tijdens religieuze feesten’, aldus De Bruijne.

Het bericht in Het Parool werd door andere media overgenomen. Voor de PVV van Geert Wilders was het aanleiding om er Kamervragen over te stellen. ‘Wij zijn (…) benieuwd of er ook Kamervragen worden gesteld als schoolbesturen op voorhand zouden zeggen niet open te staan voor vragen vanuit de samenleving’, riposteert De Bruijne.

Over Het Parool merkt hij op dat deze krant ‘nuancering blijkbaar te saai’ vindt en daarom ‘alvast een uitkomst bedacht’.

Openbare scholen dicht op islamitische feestdagen

In New York krijgen de 1,1 miljoen leerlingen van openbare scholen vrij op de belangrijkste twee islamitische feestdagen. Daarmee is New York de eerste Amerikaanse metropool waar scholen dicht zijn in verband met het Suikerfeest en het Offerfeest.

In verscheidene andere Amerikaanse gemeenten, onder andere in het bij New York gelegen New Jersey, maar ook in de staten Massachusetts en Michigan, hebben leerlingen al vrij voor het Suikerfeest en Offerfeest. Burgemeester Bill de Blasio van New York, een Democraat, maakte woensdag bekend dat dit voortaan ook in zijn stad het geval zal zijn.

De Blasio zegt dat hij meer tolerantie wil. Dat leerlingen ook op islamitische feestdagen vrij krijgen, noemt hij een ‘kwestie van eerlijkheid’.  De bekendmaking volgt op een recente demonstratie in de New Yorkse wijk Queens voor vrije dagen op islamitische feestdagen.

Lees meer in de New York Times.