Nog geen besluit over gratis devices – PO/VO

Demissionair onderwijsminister Arie Slob zal geen besluit meer nemen over het gratis verstrekken van digitale devices aan alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Hij schuift de discussie hierover door naar de volgende kabinetsperiode, zo zei hij in een...

Corona: nieuwe aanvraagronde digitale devices – PO/VO

Schoolbesturen kunnen tot 15 december bij SIVON een aanvraag indienen voor de aanschaf van digitale devices, zoals laptops en tablets, voor leerlingen uit gezinnen met weinig geld. De laptops en tablets zijn vooral bedoeld voor leerlingen die een groot risico lopen op...

Aanschaf laptop of tablet niet verplicht – VO

Scholen mogen ouders niet verplichten om een laptop of tablet te betalen. Deze kwestie komt geregeld terug, zo ook nu weer in een artikel in de Volkskrant.  De krant meldt op basis van de Schoolkostenmonitor, dat een deel van de ouders zich door de school verplicht...