Leerlingen slapen slechter door beeldschermgebruik

Kinderen slapen slechter als ze in het uur voordat ze naar bed gaan nog op een beeldscherm kijken. Ze vallen later in slaap, slapen korter en/of worden ’s nachts wakker. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van onderzoek onder kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar.

In de leeftijdscategorie 8-13 jaar gebruikt 22 procent dagelijks een lichtgevend scherm in de avond. In de leeftijdscategorie 13-18 is dat 83 procent. Vaak kijken jongeren in die leeftijdscategorie ‘s-avonds meer dan twee uur naar een scherm.

De groep die veel of lang gebruik maakt van schermen slaapt tot wel een halfuur korter. De oorzaak van de slaapproblemen is volgens het RIVM blauw licht dat led-schermen uitstralen. Dat verstoort het slaapritme.

Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van het gebruik van computer, smartphone of tablet in het uur voordat ze gaan slapen.

Lees meer…

De Volkskrant meldt dat blauw licht niet de oorzaak is van het verstoren van het slaapritme.

Lees meer…

Ouderbijdrage voor laptop of tablet altijd vrijwillig

Scholen mogen ouders niet verplichten om een laptop of tablet te betalen, benadrukt onderwijsminister Arie Slob.

De minister reageert op Kamervragen van Lisa Westerveld van GroenLinks en Peter Kwint van de SP. Zij stelden hun vragen naar aanleiding van een uitzending van Kassa van BNNVARA. Het consumentenprogramma ging over ouders die geen laptop of tablet voor hun kind kunnen betalen, terwijl de school dat wel van hen zou eisen.

Slob benadrukt in zijn antwoorden dat scholen ouders niet mogen verplichten een laptop of tablet te betalen. Wel mag om een bijdrage van de ouders worden gevraagd, maar de school moet altijd benadrukken dat die bijdrage vrijwillig is. ‘Als de vrijwillige bijdrage niet wordt betaald, dient de school zelf in een alternatief te voorzien’, zo voegt Slob eraan toe.

Lees meer…

Maurice de Hond: ZEMBLA eenzijdig over O4NT

‘Het Steve Jobsonderwijs dat Maurice de Hond zes jaar geleden startte, kreeg een bevoorrechte positie van het ministerie van Onderwijs en de inspectie’, meldt het onderzoeksjournalistieke programma ZEMBLA. Mauricde de Hond stelt in reactie hierop dat ZEMBLA een eenzijdig beeld schetst.

ZEMBLA baseert zich voor de bewering op drie insiders, die hebben meegewerkt aan het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Een van hen, Irene Felix, stelt dat er sprake was van een voorkeursbehandeling van het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

‘Er zijn afspraken gemaakt in de zin dat de inspectie naar veel meer zou kijken dan naar alleen de Cito-toetsen, veel meer ook de groei die kinderen doormaken in hoe zelfstandig ze zijn geworden, hoe lekker ze in hun vel zitten’, zo citeert ZEMBLA haar.

Commercieel bedrijf

Volgens haar had de overheid strenger naar het concept van De Hond moeten kijken. ‘Het zou naar mijn idee wel geholpen hebben als het ministerie wat meer geparticipeerd had in het geheel. Dan was het nooit een commercieel bedrijf geworden.’

Maurice de Hond stelt in een schriftelijke reactie dat ZEMBLA ‘de keuze van de geïnterviewden en de vragen die gesteld zijn’ zorgen voor ‘een eenzijdig beeld van wat er gerealiseerd is en wat er vandaag de dag wordt gepresteerd.’

Lees meer…

Ouders migratieachtergrond letten goed op mediagebruik

Ouders met een migratieachtergrond zijn beter voorbereid op het begeleiden van hun kind bij mediagebruik dan ouders met een autochtoon Nederlandse achtergrond, meldt Mediawijzer.net.

Ouders met een migratieachtergrond vinden vaker dat ze moeten meekijken en uitleg moeten geven over filmpjes op televisie of de tablet, meldt Mediawijzer.net op basis van het onderzoek Iene Miene Media 2018. Dit onderzoek richtte zich op kinderen tot 6 jaar.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim vier op de tien ouders ten onrechte geloven dat jonge kinderen reclames kunnen herkennen. Bijna één op de drie ouders denkt  – volgens Mediawijzer ook ten onrechte – dat jonge kinderen ‘echt van nep kunnen onderscheiden’.

Bovendien blijkt dat jonge kinderen steeds eerder in aanraking komen met tablets en smartphones. Bijna zes op de tien kinderen tot twee jaar spelen met deze mobiele apparaten. Dit is een toename van 7 procent in vergelijking met vorig jaar.

Ga naar het onderzoek

Digitale vaardigheden ontbreken op helft basisscholen

Op naar schatting 50 procent van de basisscholen is nauwelijks aandacht voor digitale vaardigheden. Dit melden CodePact en Mediawijzer.net op basis van een zelf uitgevoerde inventarisatie.

‘De komende maanden gaan we meer in detail kijken naar de redenen waarom scholen nog geen aandacht besteden aan digitale vaardigheden’, zegt programma-directeur Mary Berkhout van Mediawijzer.net. ‘De redenen die zij opgeven zijn uiteenlopend: andere prioriteiten, geen goede infrastructuur zoals internetverbinding en computers, te weinig geld, onvoldoende vaardigheden van leerkrachten, et cetera.’

CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet hebben Samen Digiwijzer gelanceerd om basisscholen en leerkrachten te helpen digitale geletterdheid in te voeren.

Lees meer…

Maurice de Hond blijft geloven in Steve Jobsscholen

‘Onze methode werkt niet als je het half doet’, zegt Maurice de Hond over het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van de Steve Jobsscholen in de Volkskrant.

Hij reageert in de krant op het bericht dat 12 Steve Jobsscholen, die ook wel bekend staan als iPad-scholen, met het vernieuwende onderwijsconcept zijn gestopt of inmiddels niet meer bestaan. Volgens de krant zijn 13 scholen die Steve Jobsschool wilden worden, er uiteindelijk niet aan begonnen. Als redenen worden de hoge kosten en de dwingende aanpak van O4NT genoemd.

Minder Steve Jobsscholen dan verwacht

De Hond had verwacht, zo schrijft de Volkskrant, dat er nu 100 tot 200 Steve Jobsscholen zouden zijn, maar dat is bij lange na niet gehaald. Er zijn er nu 14 en na de zomervakantie beginnen 7 scholen met het concept van O4NT.

In zijn reactie in de krant zegt De Hond dat het concept alleen slaagt als het volledig wordt geïmplementeerd. ‘Onze methode werkt niet als je half doet. Er moest een goed gestructureerde aanpak komen en zoiets kost trainingen en begeleiding, dus geld.’ De scholen die het concept wel helemaal hebben ingevoerd, doen het volgens De Hond goed.

Lees meer…

In 2013 publiceerde VOS/ABB een interview met Maurice de Hond over het onderwijsconcept O4NT.

 

 

 

 

 

 

Pijn voorkomen door goede houding achter beeldscherm

Scholen en ouders kunnen pijn bij kinderen voorkomen als zij voorlichting geven over een goede houding tijdens het gebruik van een beeldscherm. Dit advies staat in een onderzoek van de verpleegkunde-opleiding van de Hogeschool Rotterdam.

In het onderzoeksrapport wordt verwezen naar eerder onderzoek, waaruit blijkt dat zes op de tien basisschoolkinderen en middelbare scholieren pijn hebben na gebruik van bijvoorbeeld een tablet of smartphone. Dat komt door een verkeerde lichamelijke houding.

Kinderen zitten op school en thuis in totaal gemiddeld 6,5 uur achter het beeldscherm. Het is dus zaak, zo stellen de onderzoekers, dat scholen en ouders kinderen goed informeren over de juiste lichamelijke houding die ze daarbij moeten aannemen.

De regionale zender RTV Rijnmond heeft aandacht besteed aan het onderzoek:

Tablet niet verplicht, dus is bijdrage vrijwillig!

Steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs dwingen ouders om voor hun kinderen een tablet te kopen, terwijl de bijdrage daarvoor vrijwillig is, meldt het Algemeen Dagblad.

De krant wijst erop dat scholen ouders niet kunnen dwingen om te betalen voor een tablet als die voor het onderwijs nodig is. Er mag wel een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

Tablet niet verplicht

In 2014 meldde staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van Kamervragen van de SP dat voor alle niet-verplichte zaken geldt dat de ouderbijdrage daarvoor vrijwillig is. Dat geldt voor tablets en laptops net zo goed als voor bijvoorbeeld excursies, schoolkampen en kerstvieringen.

‘Wanneer ouders deze bijdrage niet kunnen of willen betalen, moet de school zorgen voor een kosteloos alternatief’, aldus de staatssecretaris.

De kwestie over het al of niet verplicht aanschaffen van een tablet speelt kennelijk nog steeds, zo blijkt uit het bericht in het AD.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Na vierkante ogen en muisarm nu tabletnek

Scholen en ouders moeten beter op de zithouding van kinderen letten, omdat een groeiend aantal een tabletnek krijgt, meldt het Algemeen Dagblad (AD).

Kinderen zitten vaak voorovergebogen op de tablet en bewegen te weinig. De zogenoemde tabletnek die daarvan het gevolg kan zijn, gaat vaak gepaard met hoofdpijn.

Volgens het AD blijkt uit de meeste recente cijfers van het Zorgkompas dat 40 procent van de 8- tot 18-jarigen met nek- en rugklachten kampt. Dat komt ook door het veelvuldige gebruik van de smartphone.

‘Het aantal uren dat we met ons hoofd naar beneden zitten, is schrikbarend toegenomen’, zegt een orthopedisch chirurg in de krant.

Lees meer…

Vooral slimme kinderen hebben baat bij tablets

Moderne onderwijsprogramma’s op tablets laten leerlingen beter presteren met rekenen en taal. Vooral slimme kinderen blijken er baat bij te hebben.

In opdracht van Kennisnet voerden de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit elk een onderzoek uit naar het effect van het gebruik van onderwijsprogramma’s op tablets. Aan die onderzoeken deden in totaal ruim 2500 leerlingen mee uit de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool. De onderzoekers keken specifiek naar het programma Snappet.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat leraren zich in een klas zonder tablets vooral richten op de gemiddelde leerling. Het gevolg daarvan is dat de beste leerlingen hun reken- en taalvaardigheid minder snel ontwikkelen dan de andere leerlingen. Bij gebruik van de software ontwikkelden de beste leerlingen zich evenveel.

Een ander voordeel dat de onderzoekers zagen, is dat leraren door middel van tablets meer kunnen differentiëren en minder tijd kwijt zijn aan nakijken.

Lees meer…

Kans op naheffing privétablets buitengewoon gering

De Hoge Raad heeft bepaald dat een tablet, zoals een iPad, voor de belasting moet worden gezien als een computer en niet als een communicatiemiddel. Volgens de Belastingdienst is de kans echter buitengewoon klein dat dit oordeel negatieve financiële gevolgen gaat hebben voor alle werkgevers die vóór 1 januari 2015, toen de vereenvoudigde Werkkostenregeling van kracht werd, aan hun werknemers tablets ter beschikking hebben gesteld die in de privésfeer mogen worden gebruikt.

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde vorig jaar in hoger beroep dat een tablet een communicatiemiddel is, dat door werkgevers belastingvrij kan worden verstrekt aan werknemers. De Belastingdienst ging in cassatie bij de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege bevestigt het eerdere oordeel van de rechtbank in Haarlem dat een tablet een computer is, die niet belastingvrij mag worden verstrekt.

Navraag door VOS/ABB bij de Belastingdienst leert dat het oordeel van de Hoge Raad geen negatieve financiële gevolgen zal hebben voor alle werkgevers die vóór 1 januari 2015 aan hun werknemers tablets ter beschikking hebben gesteld die in de privésfeer mogen worden gebruikt. Het oordeel van de Hoge Raad heeft betrekking op een geschil tussen de Belastingdienst en één bepaalde werkgever.

De staatssecretaris van Financiën zou een wettelijk initiatief moeten nemen om op basis van het oordeel van de Hoge Raad alsnog álle werkgevers zoals hierobven benoemd, met terugwerkende tot 1 januari 2015 te gaan belasten. De kans dat de staatssecretaris dit gaat doen, wordt door de Belastingdienst als buitengewoon gering ingeschat.

Per 1 januari 2015 wordt op basis van de vereenvoudigde Werkkostenregeling (WKR) geen onderscheid meer gemaakt tussen zakelijk en privégebruik van tablets en computers die door werkgevers worden verstrekt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

Maurice de Hond haalt uit naar Kohnstamm Instituut

Maurice de Hond heeft felle kritiek op het Kohnstamm Instituut, dat onlangs op basis van eigen onderzoek constateerde dat het werken met tablets in het onderwijs geen verhoging van de motivatie van leerlingen tot gevolg heeft.

De Hond schrijft op zijn website dat hij ‘in de praktijk op onze scholen’ het tegendeel waarneemt. Hij doelt daarmee op de zogenoemde Steve Jobsscholen van het initiatief Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). In die scholen zijn iPads een belangrijk middel.

‘Ik ben zeer geschrokken van de kwaliteit van het kwantitatieve onderzoek’, aldus De Hond. Volgens hem klopt er niets van en is de conclusie dus ook niets waard.  Hij noemt het onderzoek en het persbericht dat daarover werd verstuurd ‘het Kohnstamm Instituut onwaardig’.

Lees meer…

Meer leerlingen met bril door gebruik moderne media

Steeds meer kinderen worden bijziend en hebben dus een bril nodig. Dat komt doordat ze vaak voor de computer, televisie, telefoon of tablet zitten. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

De wetenschappers baseren zich op onderzoek onder 5000 Rotterdamse kinderen van 6 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die meer dan twee uur per dag besteden aan lezen en computerspelletjes, vaker bijziend zijn. Verwacht wordt dat de helft van alle onderzochte kinderen bijziend is tegen de tijd dat ze twintigers zijn.

Lees meer op de website van RTL Nieuws.

Tablet bij kinderen in opmars, maar tv nog op nummer 1

Voor kinderen is de televisie nog steeds het meest gebruikte medium, maar de tablet wordt steeds populairder. Dat blijkt uit het onderzoek Iene Miene Media 2015, dat is uitgevoerd in opdracht van Mediawijzer.net en het Nederlands Jeugdinstituut.

Kinderen zitten per dag gemiddeld 50 minuten voor de televisie. Met gemiddeld 30 minuten per dag staat de tablet nu op de gedeelde tweede plaats met (voorlees)boekjes. Computeren op een vaste computer of laptop neemt tussen de 18 en bijna 30 minuten in, afhankelijk van de leeftijd van het kind. De spelcomputer gebruiken kinderen wat korter, hooguit 20 minuten per dag. Aan de smartphone of gewone mobiel en de e-reader besteden kinderen per dag de minste tijd: ongeveer 10 minuten.

Opmerkelijk is dat er tegenwoordig kinderen zijn die al op 2-jarige leeftijd in contact komen met de smartphone, maar er zijn ook kinderen die ‘pas’ op hun zevende levensjaar kennismaken met een gewone mobiele telefoon of smartphone.

Ouders niet verplicht tot aanschaf laptop of tablet

Scholen mogen ouders niet verplichten om een tablet of laptop aan te schaffen, maar ze mogen hun wel om een vrijwillige bijdrage vragen. Dat blijkt uit antwoorden staatssecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van de SP.

De SP’ers Jasper van Dijk en Tjitske Siderius hadden Dekker vragen gesteld naar aanleiding van berichten als zouden scholen ouders verplichten tot de aanschaf van een iPad. De staatssecretaris stelt duidelijk dat dat niet kan. Hij had dat overigens eind september ook al gezegd in het consumentenprogramma Kassa, waarin deze kwestie aan de orde kwam.

In zijn antwoorden benadrukt Dekker dat voor alle niet-verplichte zaken geldt dat de ouderbijdrage daarvoor vrijwillig is. Dat geldt voor tablets en laptops net zo goed als voor bijvoorbeeld excursies, schoolkampen en kerstvieringen. ‘Wanneer ouders deze bijdrage niet kunnen of willen betalen, moet de school zorgen voor een kosteloos alternatief’, aldus de staatssecretaris.

‘Daarnaast kunnen ouders de klachtenprocedure van de school volgen of hun rechten via de medezeggenschapsraad laten gelden indien de besteding en de hoogte van de ouderbijdrage volgens hen niet passend zijn. Ten slotte kunnen ouders zonodig een signaal geven aan de Inspectie van het Onderwijs als de school zich niet houdt aan de vrijwilligheid van de bijdrage’, zo legt de staatssecretaris uit.

Het novembernummer van magazine school! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt aandacht aan de vrijwillige ouderbijdragen.

Download het artikel Wat is er mis met levend stratego?

Ouders trekken portemonnee voor laptop of tablet

De meeste ouders doen niet moeilijk over de aanschaf van een laptop of tablet voor hun kind. Dat zegt Kees van Domselaar van de iScholenGroep in Trouw.

Het artikel in Trouw waarin Van Domselaar aan het woord komt, is gebaseerd op een eerdere peiling van Kennisnet. Uit die peiling kwam naar voren dat bijna één op de drie scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen op hun eigen tablet of laptop laat werken.

Volgens Van Domselaar doen de meeste ouders dus ‘niet moeilijk’ over de aanschaf van een laptop of tablet. Voor ouders die het echt niet kunnen betalen, hebben de meeste scholen ‘een potje’, zegt hij. De iScholenGroep is een netwerk van scholen die ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie. Er zijn 52 scholen bij aangesloten.

Uit de peiling van Kennisnet blijkt dat er ook in het basisonderwijs steeds meer scholen leerlingen laten werken met een laptop of tablet, maar daar is de toename minder snel dan in het voortgezet onderwijs.

Aanschaf niet verplicht
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft onlangs in het consumentenprogramma Kassa gezegd dat scholen ouders niet kunnen verplichten tot de aanschaf van een laptop of tablet.

De SP heeft hierover Kamervragen gesteld. De socialisten willen dat Dekker zijn uitspraak op papier herhaalt, zodat er duidelijkheid ontstaat over wat scholen van ouders mogen vragen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Geen loonheffing over tablets

Tablets voor zakelijk gebruik zijn door de rechter definitief vrijgesteld van loonheffing. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam.

Kennisnet meldt dat de uitspraak van het gerechtshof goed nieuws is voor scholen die tablets aanschaften en die te maken kregen met een naheffing van de Belastingdienst. Voor scholen die nog twijfelen, wordt het aanschaffen van tablets nu een stuk aantrekkelijker.

Volgens het gerechtshof moet de tablet als communicatiemiddel worden beschouwd, omdat deze voornamelijk is bedoeld voor internetten, e-mailen en het versturen van berichten en niet voor het schrijven van lange teksten. Daarmee komt de 90 procent-regel die voor computers geldt te vervallen. Computers moeten vrijwel volledig zakelijk worden gebruikt, voor tablets die belastingvrij worden verstrekt hoeft dat gebruik slechts 10 procent te zijn.

De onduidelijkheid over het al dan niet rekenen van loonheffing over zakelijke tablets is met deze uitspraak in hoger beroep definitief de wereld uit geholpen. De uitspraak loopt vooruit op nieuwe wetgeving rond tablets die nog in de maak is.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wiebes versoepelt regels voor gratis iPads voor personeel

Het onderscheid tussen zakelijk en privégebruik van bijvoorbeeld computers, tablets en smartphones verdwijnt. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer over een vereenvoudiging van de werkkostenregeling (WKR).

In de vereenvoudigde WKR wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal bovendien niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel.

Tablets voor onderwijspersoneel
De maatregel van Wiebes sluit aan op wensen die onder andere in het onderwijs leven. De Stichting Carmelcollege stuurde in februari een brief naar staatssecretaris Sander Dekker van OCW over belastingtechnische problemen rond het verstrekken van digitale tablets aan personeelsleden.

Schoolbesturen kunnen dit volgens de huidige WKR weliswaar onbelast doen, maar dan moeten de tablets na werktijd op de werkplek achterblijven of moet worden aangetoond dat ze voor 90 procent of meer voor zakelijk gebruik worden ingezet. Dekker erkende in antwoord op de brief dat dit ‘indruist tegen de bedoeling waarmee de school de tablets verstrekt’.

Minder vrije ruimte
Om ervoor te zorgen dat de vereenvoudigde WKR voor de schatkist geen aderlating met zich meebrengt, wordt de vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen van bijvoorbeeld lunches, bedrijfsuitjes en kerstpakketten verlaagd van 1,5 naar 1,2 procent van de totale loonsom van een bedrijf.

De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De wijzigingen kunnen per 1 januari 2015 ingaan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Digitale leermiddelen moeten onder lage btw-tarief

De btw op digitale leermiddelen moet omlaag. VOS/ABB schaart zich met deze oproep aan de politiek achter een pleidooi van de PO-Raad en VO-raad.

Over digitale leermiddelen moet nu 21 procent btw worden betaald, terwijl het btw-tarief voor papieren boeken 6 procent is. Het hogere btw-tarief voor digitale leermiddelen remt volgens de sectororganisaties de innovatie van het onderwijs. Ze wijzen erop dat andere landen, zoals Duitsland, ervoor hebben gekozen de btw op digitale leermiddelen te verlagen.

In 2008 werd besloten om de btw op educatieve cd-roms, die toen in opmars waren, te verlagen van destijds 19 naar 6 procent. VOS/ABB had jarenlang geijverd voor deze belastingverlaging. Het zou niet meer dan logisch zijn om nu dezelfde maatregel te nemen voor de huidige digitale leermiddelen.

Een andere belemmering vormt de fiscale behandeling van devices, zoals tablets. Daarover moet in veel gevallen loonbelasting worden afgedragen. De PO-Raad en VO-raad pleiten ervoor dit snel te veranderen, omdat het steeds vanzelfsprekender is dat leraren net als leerlingen met een tablet werken.

De Tweede Kamer praat op 12 juni over digitalisering in het onderwijs.

Jongeren vooral met smartphone online

De smartphone is onder scholieren verreweg het meest gebruikte apparaat voor mobiel internet buitenshuis. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 hadden bijna alle jongeren in Nederland thuis internettoegang. Daarnaast internetten veel jongeren van 12 tot 18 jaar ook buitenshuis, waarbij ze vooral een smartphone op zak hebben en veel minder vaak een tablet of laptop.

Jongeren gebruiken het internet vooral voor gamen, het bekijken van filmpjes of het luisteren naar muziek. Daarnaast is ongeveer 90 procent van hen veel actief op sociale netwerken, zoals Facebook.

Lees meer…

‘Te lang voor beeldscherm maakt kind dik en ongelukkig’

Kinderen en jongeren staren te veel naar het beeldscherm van tv, computer of tablet. Artsen waarschuwen in het tijdschrift Medisch Contact voor de gezondheidsrisico’s van overmatig beeldschermgebruik. Kinderen kunnen er dik en ongelukkig van worden. Na maximaal twee uur moet het beeldscherm uit.

In Medisch Contact van 1 augustus 2013 waarschuwden orthopeden al voor de zogenoemde gameboy-rug. Er zijn echter meer risico’s voor de gezondheid van langdurig beeldschermgebruik, waarschuwen kinderarts Noor Landsmeer, kinderneuroloog Sigrid Pillen en onderzoekers in het jongste nummer van Medisch Contact.

Een van de gevaren van overmatig beeldschermgebruik zou zijn dat kinderen slechter slapen. Vooral kinderen in de puberteit missen uren slaap, doordat ze ook in bed nog bezig zijn met Twitter of Facebook. ‘De gevolgen van het slaapgebrek zijn niet te onderschatten en vinden plaats op diverse terreinen van functioneren, zoals verminderde schoolprestaties, overgewicht, stemmingsstoornissen en meer risicovol gedrag’, stellen de artsen.

Jongeren met meer dan twee uur internetgebruik per dag hebben vaker last van depressie en angst en presteren minder goed op school dan kinderen die minder internetten. Bovendien signaleren de artsen dat kinderen en jongeren door het toegenomen mediagebruik te veel stil zitten en daardoor dik kunnen worden.

Het advies dat in Medisch Contact wordt gegeven is dat de totale beeldschermtijd buiten schooltijd minder dan twee uur per dag moet zijn. Het helpt om van de slaapkamer een beeldschermvrije zone te maken. De artsen adviseren ook om een uur voor bedtijd beeldschermen op zwart te zetten.

Lees meer…

Tablets zijn iets heel anders dan kerstpakketten!

De mogelijkheid die staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet voor het onbelast verstrekken van digitale tablets aan personeelsleden in het onderwijs, getuigt van weinig realiteitszin.

Dekker reageerde onlangs op een brief van de Stichting Carmelcollege over de belastingtechnische problemen die deze stichting ondervindt wat betreft het verstrekken van digitale tablets aan personeelsleden.

Schoolbesturen kunnen dit onbelast doen, maar dan moeten in dit geval de tablets na werktijd op de werkplek achterblijven of moet worden aangetoond dat ze voor 90 procent of meer voor zakelijk gebruik worden ingezet. Dekker erkent dat dit ‘indruist tegen de bedoeling waarmee de school de tablets verstrekt’.

Vrije ruimte in WKR
Een oplossing kan volgens hem zijn dat schoolbesturen de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) hiervoor gebruiken. De vrije ruimte is een generieke vrijstelling van 1,5 procent van de totale loonsom bij een werkgever. In de vrije ruimte kunnen alle voorzieningen met een gemengd karakter worden ondergebracht waarvoor geen aparte regeling bestaat.

‘Dit biedt scholen de mogelijkheid om de verstrekking van tablets te regelen’, aldus Dekker. Hij wijst erop dat dit uiteraard ten koste gaat van andere zaken die in de vrije ruimte ondergebracht kunnen worden, zoals kerstpakketten, fietsen en parkeergelden.

Tablet is geen kerstpakket!
De VO-raad wijst erop dat een tablet, die een docent verplicht is om te gebruiken bij het lesgeven, niet past in het rijtje van kerstpakketten, fietsen en parkeergelden.

Oud-staatssecretaris Frans Weekers van Financiën zou in het najaar van 2013 de Tweede Kamer informeren over de mogelijkheid om een noodzakelijkheidscriterium bij de nieuwe WKR in te voeren. Dat is niet gebeurd. In het Belastingplan 2014 is alleen formeel geregeld dat de verplichte toepassing van de WKR verschuift naar 2015.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

School!Week 2014: gratis tablet naar obs Dreske

De gratis tablet die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs in het kader van school!Week 2014 hebben verloot, is gewonnen door openbare basisschool Dreske in Roswinkel.

De tablet – een Acer Aspire P3 – is vrijdag aan de leerlingen van obs Dreske overhandigd door Ronald van de Boogaard van The Rent Company. Dit bedrijf uit Rosmalen had de tablet gratis aan VOS/ABB en VOO ter beschikking gesteld.

De openbare school in het Drentse dorp organiseert in de School!Week 2014 van 17 tot en met 21 maart activiteiten om te laten zien dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of achtergrond. ‘We zullen weer open huis houden en de ouders  kunnen lessen bijwonen. De uitnodiging geldt ook voor grootouders en andere belangstellenden. De school wordt versierd met zelfgemaakte posters en kleurplaten van de leerlingen met de kreet Ik ben welkom‘, aldus directeur Meta Klein.

VOS/ABB en VOO en scholen in het hele land organiseren dan allerlei activiteiten om te laten zien wat hun meerwaarde is. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en het motto Ik ben welkom zijn daarbij leidend.

Lees meer over de School!Week 2014 op de website www.openbaaronderwijs.nu en download de actiekrant die voor de School!Week is gemaakt. Deze krant is meegezonden met het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en VOO.