‘Mensenrechten en fundamentele vrijheden in artikel 23’

‘We willen in de Grondwet vastleggen dat er wetten moeten komen die scholen verplichten eerbied voor mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij te brengen’, zegt PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher in de Volkskrant.Asscher reageert in de krant op de...

Gratis tips voor veilige schoolreis

Op de website van School en veiligheid is het gratis infoblad Wijs op schoolreis beschikbaar.School en veiligheid wijst erop dat het bij het organiseren van een schoolreis belangrijk is om rekening te houden met de veiligheid en om maatregelen te nemen om de reis zo...