Toegang tot onderwijs beïnvloedt inkomens(on)gelijkheid

Als het onderwijs voor de burger duurder wordt, kan dit de economische ongelijkheid vergroten. Dat staat in de verkenning Hoe ongelijk is Nederland? van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De WRR verwijst voor de kosten van het onderwijs voor de burger naar de zogenoemde tertiaire inkomensverdeling door de verzorgingsstaat. In die verdeling wordt de toegang tot publieke voorzieningen zoals het onderwijs meegenomen.

De tertiaire inkomensverdeling is van invloed op de samenleving, zo staat in de WRR-verkenning, omdat de toegang tot het onderwijs zijn weerslag kan hebben op de toekomstige inkomensverdeling. ‘Anders gezegd: een hoger prijskaartje aan (…) het onderwijs kan de inkomensongelijkheid vergroten.’

Toenemende inkomensongelijkheid, zoals de WRR die in Nederland signaleert, kan er vervolgens toe leiden dat er minder wordt geïnvesteerd in menselijk kapitaal, waartoe investeringen in het onderwijs worden gerekend. Dit kan weer leiden tot minder economische groei, wat weer een versterkende negatieve invloed kan hebben op de investeringen in menselijk kapitaal.

De WRR verwijst hierbij naar theorieën van vooraanstaande economen.