Wet DBA: handhaving verder uitgesteld

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verder uitgesteld tot 1 januari 2020, meldt het kabinet.

Het uitstel betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.

De handhaving van de Wet DBA was eerder al uitgesteld tot 1 januari 2018 en vervolgens tot 1 juli 2018. Nu is dus sprake van verder uitstel tot 1 januari 2020.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Pilot vervangingsbekostiging uitgesteld

Reden van het uitstel is dat veel schoolbesturen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om deelname aan de pilot zorgvuldig af te wegen en te bespreken met de MR.

Het pilotproject is bedoeld om te testen of het primair onderwijs toe is aan de opheffing van de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds. Veel schoolbesturen geven aan zelf verantwoordelijk te willen zijn en net als in het voortgezet onderwijs zelf te bepalen hoe zij goede vervanging regelen. De besturen die aan de pilot meedoen, zijn in die periode al niet meer verzekerd bij het Vervangingsfonds. Zij kiezen zelf hoe ze zich verzekeren.

Alle informatie en het aanmeldformulier vindt u hier.