Van fusiecompensatie naar samenvoegingscompensatie – PO

Als gevolg van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging po wijzigt vanaf 1 januari 2023 de bekostiging van het primair onderwijs flink. De vereenvoudiging heeft betrekking op onder meer de fusiecompensatie, die in de nieuwe situatie samenvoegingscompensatie gaat...

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging bekostiging – VO

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aangepaste wet voor de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs. VOS/ABB heeft ervoor gezorgd dat brede scholengemeenschappen kunnen rekenen op aanvullende bekostiging. VOS/ABB trok aan de bel over de...

Vereenvoudiging bekostiging uitgesteld tot 2022 – VO

De vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat melden onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. ‘DUO heeft recent laten weten dat er nog meer tijd nodig is om...

Internetconsultatie vereenvoudiging bekostiging – PO

Tot 15 april kunt u via een internetconsultatie uw visie geven op het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. De gedachte achter de voorgestelde vereenvoudiging is dat schoolbesturen betere keuzes kunnen maken die passen bij hun...