Handreiking allocatiebeleid – PO

De PO-Raad stelt de handreiking Allocatiebeleid schoolorganisaties primair onderwijs beschikbaar. Deze handreiking kan dienen als naslagwerk en bevat een stappenplan. Allocatiebeleid gaat over het verdelen van geld vanuit de stichting naar de scholen of naar een...

Schoolbesturen claimen 600 miljoen van OCW – PO

Financieel adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB sloeg vorig jaar als eerste alarm over het enorme financiële gat dat het ministerie van OCW creëert met de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Inmiddels claimen 230 schoolbesturen in totaal...

Herverdeeleffecten vereenvoudiging bekostiging – PO

Het ministerie van OCW heeft een nieuw rekenmodel online gezet dat u kunt gebruiken om een indicatie te krijgen van de herverdeeleffecten die een gevolg zijn van de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Bij het model zit een toelichting. Het...

Handreiking vangnetbepaling samenwerkingsverbanden – PO

Er is een handreiking beschikbaar over de vangnetbepaling voor aanvullende bekostiging vanuit samenwerkingsverbanden. Bij deze handreiking horen een instructie en rekentool. Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs (swv’s) moeten vanwege de vereenvoudiging...