Minister positief over verlengen NPO – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma is positief over het idee om het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) te verlengen. Dat heeft hij gezegd in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Het NPO is bedoeld om leerachterstanden door de sluiting van scholen tijdens de...

Werkgevers akkoord met verlenging cao – PO

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor een verlenging van de CAO PO 2019-2020. In het akkoord staat dat: er eenmalig een extra toelage wordt uitgekeerd aan alle medewerkers in het primair onderwijs (0,7% van het...

Onderhandelaarsakkoord over verlenging cao – PO

De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over verlenging van de CAO PO 2019–2020. In het onderhandelaarsakkoord staat dat: er eenmalig een extra toelage wordt uitgekeerd aan alle medewerkers in het primair onderwijs (0,7% van het jaarsalaris in...