Werkgevers akkoord met verlenging cao – PO

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor een verlenging van de CAO PO 2019-2020. In het akkoord staat dat: er eenmalig een extra toelage wordt uitgekeerd aan alle medewerkers in het primair onderwijs (0,7% van het...

Onderhandelaarsakkoord over verlenging cao – PO

De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over verlenging van de CAO PO 2019–2020. In het onderhandelaarsakkoord staat dat: er eenmalig een extra toelage wordt uitgekeerd aan alle medewerkers in het primair onderwijs (0,7% van het jaarsalaris in...