Berend Kamphuis nieuwe voorzitter van Verus

De christelijke profielorganisatie Verus heeft een nieuwe voorzitter: Berend Kamphuis.

Kamphuis komt van het Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuid-West Fryslân. Daar was hij sinds 2010 voorzitter van het college van bestuur.

Daarvoor was hij tien jaar lang bestuursvoorzitter van het Alfa-college, een mbo-instelling met vestigingen in Assen, Groningen, Hardenberg en Hoogeveen. Hij was ook voorzitter van de Federatie Christelijk MBO.

Kamphuis zat ook in de Onderwijsraad en de commissie Goed bestuur van de VO-raad.

Afsluiting interimperiode na vertrtek Loes Ypma

Verus had sins oktober 2018 een interimbestuurder: Cor Clarijs. Hij kwam na het plotselinge vertrek van PvdA’er Loes Ypma, die in de Tweede Kamer zat.

Zij werd in september na de verkiezingsnederlaag van haar partij voorzitter van Verus, maar zat daar nog geen jaar. Ze vertrok in juli 2018 naar Almere, waar ze nu onder andere wethouder Floriade is.

Verus-voorzitter Loes Ypma wordt wethouder in Almere

Voorzitter Loes Ypma van de christelijke profielorganisatie Verus wordt namens de PvdA wethouder in Almere. Eerder was ze Tweede Kamerlid en daarvoor wethouder in haar woonplaats Woerden.

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Almere meldt dat Ypma is voorgedragen als wethouder. Haar partij roemt haar ‘verbindende kwaliteiten’ en noemt haar ‘een echte teamspeler’. Ypma krijgt de portefeuille Wonen en Floriade. Ze volgt in Almere Tjeerd Herrema op, die in juni terugtrad nadat het vertrouwen in hem was opgezegd vanwege vermeende seksuele intimidatie.

De raad van toezicht van Verus meldt dat die het vertrek van Ypma niet had verwacht. De RvT zal ‘op korte termijn in gesprek gaan met de OR en met de directie, zich beraden over de ontstane situatie en noodzakelijke acties ondernemen’.

Loes Ypma werd in september 2017 voorzitter van Verus. Haar vertrek bij de christelijke profielorganisatie komt dus binnen een jaar.

Lees meer…

‘Stakingen schaden imago leraar’

Voorzitter Loes Ypma van de christelijke profielorganisatie Verus vreest dat de stakingen in het primair onderwijs het imago van de leraren schaden, meldt de Telegraaf.

‘Ik maak me zorgen om het imago door de stakingen. Nu blijft het beeld hangen van ‘we werken te hard en we verdienen te weinig”, zo citeert de Telegraaf haar.

‘Ik mis de beroepstrots in de discussie. Ik zou graag meer nadruk zien op de reden waarom lesgeven zo’n prachtig beroep is en waarom leerkrachten het ondanks alles toch volhouden; namelijk door hun passie en de gedrevenheid. Als je dat doet, kantelt het beeld en kiezen jongeren misschien vaker voor dit boeiende beroep’, aldus Ypma.

Zij benadrukt in de krant dat ze wel achter de doelstellingen van stakingen staat, namelijk ‘dat de werkdruk vermindert en de juffen en meesters minstens evenveel verdienen als hun collega’s op de middelbare scholen’.

De vrees van Ypma dat de stakingen het imago van de leraren schaadt, leidt op Twitter tot kritische reacties:

Oud-Kamerlid Loes Ypma voorzitter van Verus

Voormalig PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma is benoemd tot voorzitter van de protestants-christelijke en rooms-katholieke profielorganisatie Verus. Zij volgt Wim Kuiper op, die er na ruim negen jaar mee stopt.

De rooms-katholieke Ypma verloor haar Kamerzetel toen bij de verkiezingen in maart veel stemmers de PvdA links lieten liggen. In een interview met NRC Handelsblad zegt de voormalige onderwijswoordvoerder dat ze dat jammer vond, maar ook dat het haar een nieuwe kans bood. ‘Wie mag er op mijn leeftijd nou nadenken over wie je bent en waar je staat?’, aldus de 37-jarige Ypma.

Iets meekrijgen van christelijke waarden

Over het belang van christelijk onderwijs zegt Ypma in de krant dat ook ouders die niet meer naar de kerk gaan, het belangrijk vinden dat hun kinderen ‘iets van de christelijke waarden meekrijgen’. Ze erkent dat de levensbeschouwelijke grondslag van de school voor ouders tegenwoordig niet meer zo belangrijk is.

Ook zegt ze dat christelijke scholen die alleen maar leerlingen met een bepaalde levensovertuiging trekken ‘misschien’ de segregatie in de hand werken, maar voor de meeste christelijke en katholieke scholen geldt dat volgens haar niet.

Algemene acceptatieplicht en samenwerkingsscholen

Als PvdA-Kamerlid was ze voorstander van algemene acceptatieplicht, maar als voorzitter van Verus, waarvan de achterban daar kritisch over is, lijkt ze daar minder uitgesproken over. Volgens haar zijn in de meeste christelijke scholen alle leerlingen welkom. ‘Die veelkleurigheid zal ik als voorzitter vertegenwoordigen’, aldus Ypma.

De bezwaren vanuit christelijke hoek tegen de samenwerkingsschool zegt ze te begrijpen. Ze zegt echter ook dat de samenwerkingsschool ‘een mooie oplossing’ kan zijn om in krimpgebieden het onderwijsaanbod op peil te houden. Haar voorganger Wim Kuiper zei onlangs nog het jammer te vinden dat het CDA er niet in is geslaagd om de samenwerkingsschool onder een openbaar schoolbestuur tegen te houden.

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Loes Ypma zorgde er als Tweede Kamerlid voor dat er structurele bekostiging kwam voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen. Haar wetsvoorstel daartoe, dat in februari van dit jaar door de Eerste Kamer werd goedgekeurd, werd actief gesteund door VOS/ABB.

Loes Ypma heeft in het onderwijs gewerkt. Ze was leraar maatschappijleer.

Lees meer…

Verus blijft tegen ‘openbare’ samenwerkingsschool

Het is jammer dat het CDA er niet in is geslaagd om de samenwerkingsschool onder openbaar bestuur tegen te houden. Dat zegt scheidend voorzitter Wim Kuiper van de christelijke profielorganisatie Verus in een interview in Trouw.

In juli stemde de Eerste Kamer in met de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool. Deze wet maakt fusiescholen mogelijk waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt gegeven en geeft gelijke rechten aan het bijzonder en openbaar onderwijs om zo’n school te besturen.

Aan de nieuwe wet ging een lang traject met veel discussie vooraf. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel eind vorig jaar al aan. VOS/ABB deed in juli nog een oproep aan de Eerste Kamer om ook akkoord te gaan, omdat – met name in krimpgebieden – veel samenwerkingstrajecten lopen waarbij verbinding wordt gezocht tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Dit is vaak de enige manier om goede onderwijsvoorzieningen voor elk kind te behouden. De oproep van VOS/ABB had dus resultaat.

Het bezwaar vanuit christelijke hoek was dat de wet zou indruisen tegen de Grondwet. Die visie werd gedeeld door de Raad van State, maar dat was voor de Tweede en Eerste Kamer geen reden om de wet weg te stemmen. Kuiper betreurt dat, en verwijst daarbij naar het CDA dat deze wet ‘jammer genoeg niet heeft kunnen tegenhouden’.

Algemene acceptatieplicht

Kuiper is positief over het feit dat er nog steeds geen algemene acceptatieplicht in Nederland is. Daarbij verwijst hij ook naar het CDA, de partij waarvoor hij eerder wethouder was in Maastricht. ‘De afgelopen jaren heeft het CDA mede kunnen voorkomen dat bijzondere scholen een acceptatieplicht kregen opgelegd, waarbij ze iedere leerling moeten toelaten’, aldus Kuiper.

VOS/ABB vindt het niet meer van deze tijd dat het bijzonder onderwijs met de Grondwet in de hand bepaalde leerlingen kan weigeren als hun visie op het leven of die van hun ouders niet zou passen bij de godsdienstige uitgangspunten van de school. Daarom drong VOS/ABB er samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het platform CBOO er in februari van dit jaar in een gezamenlijke brief nogmaals op aan om wetsvoorstel voor algemene acceptatieplicht in behandeling te nemen. Het PvdA-voorstel is al in 2005 ingediend en sindsdien is het een aantal keren aan de orde geweest, maar zonder resultaat.

In april verklaarde de Tweede Kamer het wetsvoorstel echter controversieel. Dit betekende dat het niet meer in de demissionaire periode van het kabinet-Rutte II kon worden behandeld. Het is de vraag wat er met het wetsvoorstel gaat gebeuren nu het ernaar uitziet dat het CDA en de ChristenUnie samen met VVD en D66 een volgend kabinet gaan vormen.

Resultaten en kernwaarden

In het interview in Trouw zegt Kuiper ook dat bijzondere scholen gemiddeld net iets betere resultaten laten zien dan openbare scholen. Uit de recente publicatie De staat van het openbaar onderwijs van VOS/ABB, VOO en platform CBOO blijkt dat Kuiper op dit punt niet helemaal gelijk heeft. Als het gaat om het welbevinden van leerlingen, blijken juist openbare scholen het net iets beter te doen.

Hij stelt ook dat ‘bijzondere scholen voor katholieken, moslims, protestanten, joden of antroposofen’ recht doen aan minderheden in de samenleving. ‘Zij mogen er zijn’, aldus Kuiper. VOS/ABB benadrukt in dit kader dat juist in het openbaar onderwijs leerlingen en personeelsleden mogen zijn wie zij zijn, op basis van de kernwaarden van het openbaar onderwijs waarin diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardige aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing centraal staan.

Lees meer…

Christelijke kritiek op CDA-plan voor verplicht Wilhelmus

De christelijke profielorganisatie Verus is tegen een eventuele verplichting voor scholen om hun leerlingen het Wilhelmus te leren, zegt scheidend Verus-voorzitter Wim Kuiper in Trouw. Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB is het met hem eens.

Het plan om het Wilhelmus te verplichten op scholen komt van CDA-leider Sybrand van Haersma Buma, die nu met VVD, D66 en ChristenUnie onderhandelt over de vorming van een nieuw kabinet. Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart zei Buma dat er in Nederland geen grotere waarde is dan het koningshuis en dat het volkslied daarbij hoort. Het liefst ziet hij dat kinderen op school het Wilhelmus staand zingen.

Voorzitter Kuiper van Verus zegt nu dat de politiek zich niet moet gaan bemoeien met de inhoud van het onderwijs. ‘Op veel van onze scholen heeft het volkslied zelfs al een plek. Maar bijzondere scholen zijn, nog meer dan openbare scholen, gevoelig voor de vrijheid die ze hebben om hun onderwijs zelf te mogen vormgeven. Ze zullen denken: nu is het misschien het Wilhelmus, maar wat komt daarna?’, aldus Kuiper in Trouw.

Naar aanleiding van het stuk in de krant, sprak Radio 1 met Kuiper. Hij benadrukte in dat gesprek de onwenselijkheid van invloed van de politiek op de inhoud van het onderwijs. Hij maakte daarbij een verwijzing naar het onderwijs in het Turkije van ‘meneer Erdogan en zijn mensen’.

U kunt het gesprek met Kuiper terugluisteren.

Wilhelmus in Canon van Nederland

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB laat in reactie op de uitspraken van Kuiper weten dat ook hij tegen een verplichting van het Wilhelmus is. Hij wijst er net als Kuiper op dat het volkslied al een plaats heeft in het onderwijs. ‘Het Wilhelmus zit weliswaar niet expliciet in de kerndoelen van het onderwijs. Wel wordt het genoemd bij het onderwerp Willem van Oranje in de Canon van Nederland, maar die is niet verplicht opgenomen in het onderwijscurriculum.’

Teegelbeckers nuanceert de uitspraak van Kuiper over de openbare scholen door te benadrukken dat die net zoveel waarde hechten aan de vrijheid van inrichting van het onderwijs als bijzondere scholen. ‘Het lijkt nu net alsof de overheid op openbare scholen meer invloed heeft op het onderwijs dan op bijzondere scholen, maar dat is allang niet meer zo. Ook het openbaar onderwijs bepaalt zelf hoe het invulling geeft aan de kerndoelen.’

Verus vreest uitholling vrijheid van onderwijs

Met de weigering om een nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam te bekostigen, holt staatssecretaris Sander Dekker van OCW de vrijheid van onderwijs uit. Dat vindt voorzitter Wim Kuiper van de christelijke besturenorganisatie Verus.

Het besluit van Dekker houdt verband met een uitspraak van oud-bestuurder Khoulani van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken (SIO). Die zou in 2014 op Facebook steun hebben betuigd aan de islamitische terreurorganisatie ISIS. Het ging om de uitspraak ‘leve ISIS en in shaa Allah op naar Baghdad om dat schorem aldaar aan te pakken’, zo staat in een brief van Dekker aan de Tweede Kamer.

Andere bestuursleden zouden daar, volgens Dekker, in een veel te laat stadium afstand van hebben genomen. Daardoor betwijfelt de staatssecretaris of de op te richten islamitische school in Amsterdam wel ‘haar wettelijke burgerschapstaak’ kan waarmaken.

‘Het kan niet zo zijn dat we met belastinggeld een school mogelijk maken waar kinderen zich van Nederland leren afkeren in plaats van er onderdeel van uit te maken’, zo schrijft Dekker.

‘Dit kan ook christelijke minderheid overkomen’

Voorzitter Wim Kuiper van de christelijke profielorganisatie Verus benadrukt in het AD dat het in strijd is met de vrijheid van onderwijs om bij voorbaat een schoolinitiatief de maat te nemen. De staatssecretaris zou volgens hem op basis van grondwetsartikel 23 alleen mogen ingrijpen als blijkt dat een bestaande school structureel zwak presteert.

De voorzitter van Verus benadrukt dat de overheid geen vrijbrief in handen mag hebben om de vrijheid van onderwijs ‘met al dan niet nobele motieven op eenvoudige wijze fors uit te hollen’. ‘Vandaag overkomt dat de islamitische minderheid, maar morgen overkomt het misschien evenzeer de christelijke of een andere minderheid in ons land’, aldus Kuiper.

Protestantse en katholieke besturenclubs willen fuseren

De protestants-christelijke besturenorganisatie Verus en het centrum voor katholiek onderwijs VKO willen fuseren.

Deze maand wordt op de respectievelijke ledenvergaderingen door de besturen van Verus en VKO een intentieverklaring voorgelegd. De voorgenomen fusie heeft tot doel ‘een sterk kenniscentrum op het terrein van de christelijke en katholieke identiteit in het onderwijs’ neer te zetten.

Eind 2011 was het plan om te fuseren er ook al, maar in 2012 kwam er een kink in de kabel, waarna er pas op de plaats werd gemaakt. Inmiddels lijkt de voorgenomen fusie toch haalbaar. Streefdatum is 1 januari 2015 of zo kort mogelijk daarna.

De beide bureaus van de verenigingen zijn al samen in één pand in Woerden gevestigd.

Besturenraad herdoopt zich tot Verus

De Besturenraad voor christelijk onderwijs heeft zijn naam veranderd in Verus.

Verus is de vereniging voor christelijk onderwijs in Nederland. ‘Het christelijk geloof is de inspiratiebron in ons dagelijks denken en doen. Daardoor zijn we in staat scholen te inspireren en professioneel te begeleiden in een veranderende maatschappij’, zo staat op de nieuwe website www.verus.nl.

Lees meer…