Participatiefonds verlaagt premie – PO

Het Participatiefonds (Pf) verlaagt met ingang van 2022 zijn premie van 3,5% naar 2,6%. De premie van het Vervangingsfonds (Vf) blijft 6,0%. De premie van het Pf kan omlaag op grond van een nieuwe prognose van uitkeringslasten. Voor die prognose zegt het Pf gebruik te...

‘Behoud wettelijke basis bedrijfsgezondheidszorg’ – PO

De PO-Raad en de vakbonden willen de wettelijke basis voor de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) behouden. Ze stellen voor dit onder te brengen bij het Participatiefonds (Pf).Nu is het nog zo dat de BGZ is ondergebracht bij het Vervangingsfonds (Vf), maar dat houdt op te...

Meer geld reserveren voor uitkeringskosten – PO

Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten meer geld reserveren voor uitkeringskosten nu ze de helft daarvan moeten gaan dragen. Dat blijkt uit antwoorden van onderwijsminister Arie Slob op vragen uit de Tweede Kamer over de modernisering van het Participatiefonds...

Coronacrisis vertraagt modernisering Participatiefonds – PO

De modernisering van het Participatiefonds (Pf) is uitgesteld tot in ieder geval 1 augustus 2021. Dat kan niet anders, meldt het Pf, omdat noodzakelijke nieuwe wetgeving als gevolg van de coronacrisis met vertraging door de Tweede Kamer gaat. De aanvankelijke datum...

Doorbetaling vervangers wordt vergoed – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen veel vragen over doorbetaling van vervangers, nu vanwege de coronacrisis de scholen tijdelijk geen onderwijs op locatie verzorgen. Het antwoord op de vraag of vervangers moeten worden doorbetaald is ‘ja’. In het...